Skip links

Zmień Gliwice Senioralne

Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom dzielnic Gliwic pomijanych w ofercie kulturalnej możliwości organizacyjnych i infrastrukturalnych do rozwoju działalności kulturalnej i stworzenie podwalin pod regularne wspieranie osiedlowych inicjatyw lokalnych. Ważnym aspektem dla nas było także zwrócenie uwagi na kulturę osiedlową jako bardzo ważny zasób systemu kultury w Gliwicach.

Projekt powstał z myślą o mieszkańcach Gliwic, wśród których ze względu na głęboką restrukturyzację zanikało poczucie przynależności i wspólnoty. Projekt skierowany był także do przedstawicieli Rad Dzielnicowych, które jako jednostki pomocnicze Rady Miasta powinny mieć stały kontakt z mieszkańcami i wspierać ich inicjatywy, spółdzielnie mieszkaniowe i stowarzyszenia osiedlowe.

Udało nam się dotrzeć do mieszkańców dzielnic Zatorze, Obrońców Pokoju, Wójtowa Wieś i Wojska Polskiego, angażując ich w projektowanie wydarzeń kulturalnych swoich dzielnic. W naszych debatach uczestniczyło duże grono mieszkańców w każdej dzielnicy w różnym przedziale wiekowym, zapewniając uniwersalną ofertę kulturalną. W denatach uczestniczyli Radni poszczególnych dzielnic, przedstawiciele Miejskiego Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz Spraw Obywatelskich.

Termin realizacji

-

Liczba odbiorców

-

Strona projektu

-

Co nam się udało

Dzięki tej inicjatywie udało nam się uzyskać większy poziom spójności i integracji społeczności osiedlowych. Wzrosła liczba i różnorodność wydarzeń kulturalnych, tym samym zwiększając udział mieszkańców w organizowaniu przedsięwzięć artystycznych i kulturowych w swoich dzielnicach.

10
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
10
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W województwie śląskim, do którego przynależą Gliwice, z powodu głębokiej restrukturyzacji, wśród mieszkańców poczucie przynależności i wspólnoty rozpadało się. Obserwując życie kulturalne Gliwic, można było stwierdzić, iż sposób organizacji kultury przez władze miasta, finansowanie i funkcjonowanie instytucji kultury i zaangażowanie organizacji i mieszkańców w tworzenie kultury nie mógł zostać uznany za wybijający się na tle regionu czy kraju. Brakowało dokumentów strategicznych, które dotyczyłby wyłącznie sektora kultury w mieście z podziałem na konkretne dzielnice z uwzględnieniem pomysłów mieszkańców.

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij