Skip links

Śląsk razem możemy więcej Międzynarodowe

Projekt „Śląsk – Razem Możemy Więcej” dofinansowany za środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Rezerwy Funduszu Pracy, integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej”

Celem przedsięwzięcia “Śląsk – razem możemy więcej” jest integracja cudzoziemców poprzez rozwijanie ich indywidualnych umiejętności oraz wzmocnienie ich roli w różnych obszarach życia społecznego. W ramach tej inicjatywy udzielana jest nieodpłatna pomoc w województwie śląskim, w tym wsparcie prawników, psychologów, tłumaczy, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystentów wsparcia małoletnich cudzoziemców oraz wolontariuszy.

Grupą docelową są cudzoziemcy z Ukrainy (minimum 50%) oraz mieszkańcy innych państw, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi na terenie ich kraju działaniami wojennymi. Pomoc udzielana jest zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom.

Organizujemy wsparcie cudzoziemców zamieszkujących w województwie śląskim w poszukiwaniu miejsca zamieszkania oraz finansowania najważniejszych opłat na start. Zapewniamy im darmową pomoc wyspecjalizowanych psychologów, którzy posiadają doświadczenie w pracy z cudzoziemcami oraz wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej. Udostępniamy dostęp do darmowej pomocy prawnej, obejmującej porady dotyczące legalizacji pobytu, przysługujących praw, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i karnego.

Przeprowadzamy intensywny kurs języka polskiego oraz udostępniamy bezpłatną pomoc tłumacza. Dodatkowo, organizujemy kurs, który jest dostępny dla wszystkich pracowników oświaty. Naszym celem nadal jest wspieranie cudzoziemców w integracji i adaptacji do życia w Polsce.

Termin realizacji

01.08.2022 - 31.12.2023

Liczba odbiorców

5000

Strona projektu

-

Co nam się udało

Utworzyliśmy ośrodek w Katowicach z punktami terenowymi w Częstochowie i Bielsku-Białej. Uruchomiliśmy infolinię prowadzoną w trzech językach (ukraińskim, polskim, rosyjskim), pracownicy byli odpowiedzialni za umawianie na wizyty, przedstawianie cudzoziemcom usług mieszkalnictwa, oferty edukacyjnej, opieki zdrowotnej. Przez cały czas była udzielana pomoc prawna i psychologiczna. Przeprowadzono 3 kursy języka polskiego. Działała kampania informacyjna oraz wsparcie tłumaczy.

5000
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
1000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Śląsk od zawsze był województwem przemysłowym, gdzie ludzie zjeżdżali się w poszukiwaniu pracy, z tego też powodu codziennie na Śląsk trafia około 1000 osób z czego aż 40% deklaruje pozostanie tutaj na dłużej. Cudzoziemcy przyjeżdżają do polski przez konflikt wojenny na terenach ich kraju. Przyjeżdżają bez środków do życia, znajomości języka i kultury. Aby im pomóc powstał projekt „Śląsk – razem możemy więcej”. Pracownicy w każdej potrzebnej dziedzinie pomagali poszkodowanym, aby ułatwić im życie w nowym kraju.

Projekt dofinansowany przez Minister
Rodziny i Polityki Społecznej

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij