Skip links

Google dla Seniorów Senioralne

Google dla Seniorów to inicjatywa, która skierowana była do osób powyżej 60 roku życia z województwa śląskiego. Jej celem było zwalczanie wykluczenia cyfrowego u tej grupy wiekowe poprzez organizowanie warsztatów 30 gminach województwa. Uczestnicy szkoleń zostali zapoznani z narzędziami Google i ich praktycznym wykorzystaniem w życiu codziennym.

Grupa docelowa inicjatywy charakteryzowała się niskim poziomem wiedzy na temat nowych technologii i ich praktycznym wykorzystaniem. Bezpośrednimi uczestnikami naszego projektu było 300 osób powyżej 60 roku życia, które mieszkają na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo nasze działania dotarły do  organizacji pozarządowych, które otrzymały od nas scenariusz i materiały warsztatowe do powtórnego wykorzystania i przeprowadzenia warsztatów.

W ramach inicjatywy Google dla seniorów przeprowadziliśmy 270 godzin warsztatów, podczas których seniorzy podnosili swoje kompetencje cyfrowe i zdobywali nowe umiejętności. Seniorzy zyskali wiedzę z zakresu korzystania z platformy YouTube, Google Maps, Google Meet, tłumacza. Sposób monitorowania: wykonanie testu na koniec. Poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń zmniejszyliśmy poziom wykluczenia cyfrowego u uczestników naszego projektu.

Termin realizacji

do 31.12.2021

Liczba odbiorców

300

Strona projektu

-

Co nam się udało

Stworzyliśmy materiały szkoleniowe dostosowane do percepcji osób starszych, a scenariusze zajęć udostępniliśmy innym organizacjom pozarządowym. Przyczyniliśmy się do wzrostu kompetencji cyfrowych u osób starszych z małych i średnich miejscowości na śląsku. 30 grup senioralnych poznało nowe narzędzia i możliwości wynikające z posługiwania się nowymi technologiami. Zdobyte dzięki warsztatom umiejętności pozwoliły uczestnikom projektu na większą samodzielność w cyfrowym świecie.

300
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
150
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Pandemia COVID-19 ujawniła problem wykluczenia cyfrowego w grupie osób powyżej 60 roku życia. Inicjatywa Google dla seniorów odpowiada na potrzeby osób starszych. Dzięki niej seniorzy z różnych miejscowości województwa śląskiego zapoznali się z nowymi narzędziami i aplikacjami, ale również nauczyli się korzystać z przydatnych narzędzi za pomocą urządzeń mobilnych. Uczestnictwo w zajęciach pozytywnie wpłynęło na aktywizację seniorów i pozwoliło nawiązać nowe znajomości. Dzięki inicjatywie uczestnicy stali się aktywnymi uczestnikami świata internetowego i przełamali krzywdzące stereotypy o osobach starszych.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij