Skip links

E-Usługi Publiczne Dostępne dla Seniora 2.0 Senioralne

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

E-usługi publiczne dostępne dla seniora 2.0 będą miały na celu wsparcie seniorów w obszarze technologii teleinformatycznych i korzystania z Internetu. Głównym założeniem inicjatywy będzie edukacja i włączenie cyfrowe osób powyżej 60 roku życia, zwiększając ich kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii i aplikacji ułatwiających sprawne załatwianie spraw urzędowych i medycznych za pośrednictwem platform cyfrowych poprzez realizację warsztatów w 15 miejscowościach województwa Śląskiego.

Koordynator: Adam Łazowski

adam.lazowski@klaster.org.pl

Inicjatywa będzie skierowana do 150 seniorów z województwa Śląskiego, którzy wezmą udział w cyklu warsztatów z zakresu obsługi platform cyfrowych. Działania edukacyjne będą skierowane w szczególności do seniorów, którzy potrafią korzystać z smartfona czy tabletu oraz będą chcieli pogłębić swoje umiejętności w tym zakresie. Działania będą prowadzone w Będzinie, Czeladzi, Piekarach Śląskich, Raciborzu, Jastrzębiu Zdrój, Świętochłowicach, Tarnowskich Górach, Zawierciu, Żorach, Żywcu, Knurowie, Mikołowie, Mysłowicach, Siemianowicach Śląskich i Wodzisławiu.

W ramach inicjatywy zwiększymy umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami 150 seniorów z województwa śląskiego, a także upowszechnimy i wdrożymy rozwiązania technologiczne sprzyjające włączeniu społecznemu. Udział w warsztatach umożliwi podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego funkcjonowania w internetowym systemie opieki zdrowotnej i usług publicznych.

Termin realizacji

01.04.2023 - 31.12.2023

Liczba odbiorców

150

Strona projektu

-

Co nam się udało

Stworzymy materiały warsztatowe dopasowane do potrzeb seniorów. Dodatkowo przygotujemy scenariusze warsztatowe, które zostaną udostępnione innym organizacjom pozarządowym. Zwiększymy umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami wśród osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących województwo śląskie. Seniorzy z 15 grup zdobędą umiejętności i wiedzę z zakresie samodzielnego funkcjonowania w internetowym systemie opieki zdrowotnej i usług publicznych.

150
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
300
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Pandemia Covid-19 spowodowała ograniczenie w życiu społecznym i gospodarczym najbardziej dotykając osoby powyżej 60 roku życia, zwłaszcza tych wyłączonych cyfrowo. E-usługi Publiczne Dostępne dla Seniora 2.0 wpłynęły na podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów, a także wykształciły postawy sprzyjające wykorzystaniu z e-usług publicznych związanych z opieką zdrowotną oraz załatwianiem spraw urzędowych

Formularz zgłoszeniowy
Harmonogram Warsztatów
Materiały warsztatowe
Infolinia dla seniorów
602 223 540

 Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

Nasi trenerzy

Trener – Bartosz Rybczak – od 4 lat działa w Ośrodku Studiów o Mieście Gliwice, zajmując się nowoczesną urbanistyką i pracą na rzecz polepszania życia w mieście w tym jego dostępnością dla osób starszych i niepełnosprawnych. Od stycznia 2019 koordynator regionalny w projekcie Obywatel.IT. Certyfikowany trener, posiada czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z kompetencji cyfrowych w tym dla osób 60+. W ramach projektu poprowadzi warsztaty dla 8 grup senioralnych.

Trenerka – Anita Drygajło – trenerka kompetencji cyfrowych – trenerka w projektach Google dla Seniorów i E-usługi publiczne dostępne dla seniora. Posiada doświadczenie w projektach senioralnych realizowanych w ramach programu Aktywni+. W ramach projektu poprowadzi warsztaty dla 8 grup senioralnych.

Trener – Łukasz Łój – ekspert ds. cyfrowych, trener w projekcie InternetSafety i Obywatel.It., w ramach których przeszkolono łącznie 13000 osób. Posiada doświadczenie w projektach senioralnych oraz cyfrowych, w tym w projektach realizowanych w ramach programu ASOS. Edukator w projektach, tj. “Śląska Akademia Kompetencji Społecznych”, “Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych”. W ramach projektu poprowadzi warsztaty dla 8 grup senioralnych.

Trenerka – Daria Dygas – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej z penitencjarystyką Uniwersytetu Śląskiego, posiada doświadczenie w realizacji projektów społecznych. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób wykluczonych społecznie oraz dzieci i młodzieży.

Trener – Adrian Misiak – absolwent Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnik Akademii Dyplomacji i przewodniczący Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych US. Certyfikowany trener w projekcie Google dla menedżerów. Posiada ponad roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z kompetencji cyfrowych, a także doświadczenie w koordynacji projektów senioralnych. W ramach projektu poprowadzi warsztaty dla 6 grup senioralnych.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij