Skip links

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej Poradnicze

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych.

OWES obejmuje wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w celu zaktywizowania ich na rynku pracy. Zwraca szczególną uwagę na lepsze dopasowanie edukacji młodzieży i uczenia się do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wdrożenie wolontariatu kompetencyjnego w śląskich firmach, pobudzenie aktywności grup poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

Organizacje tworzące OWES wykorzystują swoje kompetencje w zakresie wspierania biznesu i podnoszenia jakości oraz trwałości tworzących się przedsiębiorstw społecznych.

Termin realizacji

-

Liczba odbiorców

40

Strona projektu

-

Co nam się udało

Głównymi celami OWESu było wzmocnienie roli sektora ES w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców województwa śląskiego, poprawa jakości funkcjonowania PES oraz pobudzenie aktywności grup, osób i instytucji, dotyczących ES.

40
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
80
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
4
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W ramach inicjatywy “Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej” wzmocniliśmy rolę sektora ES w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców województwa śląskiego oraz pobudziliśmy aktywność grup, osób i instytucji.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij