Skip links

GoEconomy 2.0 Poradnicze

GoEconomy 2.0 to druga edycja programu mentorskiego. Celem projektu było wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych. Osoby biorące udział w projekcie podniosły wiedzę i zdobyły kompetencje w zakresie prawnych, rachunkowych i biznesowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w trzecim sektorze. Uczestnicy wzmocnili potencjał rynkowy i zwiększyli możliwości do samofinansowania działalności. Do projektu wybraliśmy organizacje, z którymi współpracowaliśmy przy poprzednich projektach i które były zainteresowane usamodzielnieniem finansowym.

Szesnaście młodych organizacji pozarządowych z całej Polski, które są zainteresowane rozwinięciem działalności swoich organizacji. Uczestnikami projektu są organizacje takie jak: Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku – która wspiera rozwój człowieka, Fundacja Chórtownia – wspiera rozwój chórzystów i dyrygentów, Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki – wspiera przedsiębiorczości i promowanie biznesów, Stowarzyszenie “Słowem w Twarz” – organizacja dla młodych ludzi, Opolska Pracownia Rozwoju Ekonomii Społecznej – pomaga społecznie rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach, Stowarzyszenie BoMiasto – prowadzi działania propagujące ideę budowania społeczeństwa, Instytut Innowatyki – promuje wykorzystywanie nowoczesnych metod organizacyjnych, Wspólnota Wielopokoleniowa – podnosi zrozumienie wspólnoty interesów między pokoleniami, Stowarzyszenie Zawiercie od nowa – poprawiają warunki życia społecznego, Niezależne zrzeszenie studentów – wspierają kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, Instytut Roździeńskiego – zajmuje się budowaniem partnerstw z instytucjami edukacyjnymi, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych – popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego – zajmuje się organizacją fachowych szkoleń i kursów.

Uczestnicy zyskali umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, ekonomizacji działalności swoich organizacji oraz tworzenia modeli biznesowych. Zdobyli nowe doświadczenie, zapoznali się też z dobrymi praktykami i standardami ekonomizacji trzeciego sektora oraz pozyskali partnerów do współpracy przy wdrażaniu  modeli biznesowych. nauczyli się, w jaki sposób zgodnie z prawem prowadzić działalność odpłatną w ramach organizacji, jak zakładać spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. non-profit.

Termin realizacji

1.05.2021–31.12.2022

Liczba odbiorców

16 organizacji (32 osoby)

Strona projektu

-

Co nam się udało

W ramach inicjatywy  przeprowadziliśmy dwa seminaria, w trakcie których przedstawiciele organizacji pozarządowych zdobyli umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia nieodpłatnej działalności gospodarczej, ekonomizacji  swoich organizacji oraz tworzenia modeli biznesowych skutecznych w swoich lokalnych środowiskach. Odbyła się wizyta studyjna, gdzie uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia, poznali dobre praktyki i standardy ekonomizacji trzeciego sektora oraz pozyskali partnerów do współpracy.

32
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
16
ODBIORCÓW POŚREDNICH
18
PRACOWNIKÓW
8
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Inicjatywa GoEconomy 2.0 powstała, ponieważ zauważono negatywne skutki pandemi COVID-19, które dotknęły młode organizacje pozarządowe. Wiele organizacji zgłaszało problemy z brakiem wsparcia finansowego, które były niezbędne dla zachowania płynności i przetrwania oraz zwrócono uwagę, że brakuje dostępu do wiarygodnych informacji, zarówno ze strony samorządu, jak i państwa, jasnych interpretacji wprowadzonych zmian prawnych i formalnych. Panujący chaos informacyjny powodował, że organizacje długo nie miały jasności co do obowiązujących terminów sprawozdawczych. Niektóre organizacje nie wiedziały jak w dobie pandemii wypracować strategię działań organizacji w obecnych warunkach.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij