Skip links

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Poradnicze

Celem ośrodka jest dotarcie do jak największej ilości osób w trudnej sytuacji życiowej, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych.
W ramach projektu prowadzone są szeroko pojęte działania pomocnicze, w tym udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej oraz wsparcia finansowego. Wszystkie te działania mają na celu ogólną pomoc pokrzywdzonym, a w szczególności poprawę ich bytu.

Ośrodek jest skierowany do osób, które padają ofiarą przestępstwa, świadków przestępstw i osób im najbliższych. Do osób, których dobro prawne jest bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa. W celu dotarcia do jak największej ilości osób, kontaktujemy się ze śląskimi domami samotnej matki, organizacjami wspierającymi ofiary przemocy domowej i nawiązujemy ścisłą współpracę z Komendą Miejską w Gliwicach.

Dzięki “Ośrodkowi pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, docieramy do osób w potrzebie i udzielamy im kompleksowej pomocy, w tym konsultacji psychologicznych, szkoleń i wsparcia finansowego. Finansując kursy i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, pomagamy beneficjentom projektu w wejściu na rynek pracy i poprawie ich sytuacji finansowej.

Termin realizacji

01.01.2022-31.12.2025 r.

Liczba odbiorców

1489

Strona projektu

osrodekpomocygliwice.com

Co nam się udało

W ramach projektu udzielamy nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, jak również wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Pokrywamy koszty związane z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych oraz koszty żywności. Finansujemy przejazdy środkami komunikacji publicznej i koszty świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlega refundacji. Udzielamy wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Otworzyliśmy lokalne punkty pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, które mieszczą się w: Rudzie Śląskiej przy ul. Goduli 24/2, Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23c/8, oraz w Zabrzu przy ul. Andrzeja Boboli 4/1.

1489
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
2000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Przestępstwa, przemoc domowa są niestety nierzadko codziennością dla niektórych osób. Problemy te dla poszczególnych grup społecznych znacząco nasiliły się w czasie epidemii. Naszym podstawowym obowiązkiem jest świadczenie realnej, odpowiadającej na konkretne potrzeby pomocy, niezależnie od jej skali i wymiaru. Wobec tego OPOP stale działa na poczet pomocy osobom poszkodowanym i ich najbliższym a ponadto czynnie działa dla grup szczególnie narażonych w czasie epidemii, tj. ofiary przemocy domowej, pracowników, osoby zadłużone (w zakresie upadłości konsumenckiej).

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij