Skip links

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Poradnicze

Celem ośrodka było dotarcie do jak największej ilości osób w trudnej sytuacji życiowej, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz im najbliższym. W ramach projektu prowadzone były szeroko pojęte działania pomocowe, w tym udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej, wszystkie te działania miały na celu ogólną pomoc pokrzywdzonym a w szczególności poprawę ich bytu.

Ośrodek był skierowany do osób które padły ofiarą przestępstwa, świadków przestępstw i osób im najbliższych. Do osób których dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa. Wobec tego w celu dotarcia do jak największej ilości osób skontaktowaliśmy się ze śląskimi domami samotnej matki, organizacjami wspierającymi ofiary przemocy domowej oraz nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Komendą Miejską w Gliwicach.

Dzięki „Ośrodkowi pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” udało nam się dotrzeć do osób w potrzebie i udzielić im kompleksowej pomocy, poprzez konsultacje psychologiczne, szkolenia i wsparcie finansowe. Dzięki finansowaniu kursów i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pomogliśmy beneficjentom projektu wejść na rynek pracy i poprawić swój byt finansowy.

Termin realizacji

01.01.2019-31.12.2021

Wartość projektu

4 131 581,50

Liczba odbiorców

1489

Strona projektu

osrodekpomocygliwice.com

Co nam się udało

W ramach projektu udzieliliśmy nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, a także wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Pokryliśmy koszty związane z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, a także koszty żywności, finansowaliśmy przejazdy środkami komunikacji publicznej i koszty świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji. Udzieliliśmy wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

1489
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
2000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Przestępstwa, przemoc domowa są niestety nierzadko codziennością dla niektórych osób. Problemy te dla poszczególnych grup społecznych znacząco nasiliły się w czasie epidemii. Naszym podstawowym obowiązkiem jest świadczenie realnej, odpowiadającej na konkretne potrzeby pomocy, niezależnie od jej skali i wymiaru. Wobec tego OPOP stale działa na poczet pomocy osobom poszkodowanym i ich najbliższym a ponad czynnie działa dla grup szczególnie narażonych w czasie epidemii, tj. ofiary przemocy domowej, pracowników, osoby zadłużone (w zakresie upadłości konsumenckiej).

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij