Skip links

Platforma startowa HugeTECH Revolution Poradnicze

Cel projektu

Celem programu jest rozwój innowacyjnego pomysłu w rentowny produkt we współpracy z ekspertami i mentorami biznesowymi. W projekcie Inkubowane będą pomysły biznesowe wpisujące się w ścieżkę horyzontalną tj. projekty z dowolnego obszaru lub ścieżkę branżową – zdrowie tj. projekty których celem jest opracowanie produktów i usług służących poprawie zdrowia i jakości życia.

Obszar działań

W trakcie inkubacji Platforma HugeTECH Revolution zapewni startupom wsparcie w postaci usług podstawowych, specjalistycznych oraz granty finansowe.

Usługi podstawowe obejmują swym zakresem m.in.: zapewnienie powierzchni biurowej, usługi księgowe, prawne, doradztwo podatkowe, podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa.

Usługi specjalistyczne obejmują niezbędne działania związane z rozwijaniem zgłoszonego do Projektu pomysłu, w tym w szczególności nad tworzenia MVP. Katalog usług specjalistycznych obejmuje m.in.: wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze w tym zapewnienie niezbędnego oprogramowania i licencji, wsparcie w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu przez ekspertów z danej branży.

Granty finansowe zostaną wykorzystane na finansowanie zewnętrznego wsparcia, które umożliwi startupowi rozwój i uzupełnienie kluczowych obszarów w celu opracowania MVP.

Zakres, rodzaj oraz wymiar usług podstawowych i specjalistycznych jak również wysokość grantu finansowego będą ustalane każdorazowo przez Managera Inkubacji we współpracy ze startupem oraz partnerami.

Efekty projektu:

W ramach Projektu przewiduje się udzielenie wsparcia 150 startupom z czego maksymalnie 70% będzie mogło otrzymać raport z inkubacji wraz z pozytywną rekomendacją uprawniającą do aplikowania w ramach działania FEPW 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, komponent IIa: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej.

Klaster pełni rolę partnera w projekcie, więcej na stronie: https://htrevolution.pl/

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij