Skip links

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców Poradnicze

Celem inicjatywy było wsparcie cudzoziemców w adaptacji i legalizacji pobytu w Polsce. Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców działa w Katowicach z oddziałami terenowymi w Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku, Tarnowskich Górach i Zawierciu. W ramach działalności ośrodka i punktów terenowych udzielana została nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim, m.in. doradcy integracyjnego, prawnika, psychologa, tłumacza czy doradcy zawodowego.

Projekt był dedykowany dla obcokrajowców, zamieszkujących w województwie śląskim. Są to reprezentanci krajów znajdujących się poza terenami Uni Europejskiej. W naszym ośrodku pomoc była udzielana zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom.

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim w łatwiejszym rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych, związanych z legalizacją pobytu, wsparcie Urzędu Wojewódzkiego i instytucji działających przy UW w kompletowaniu dokumentacji cudzoziemców związanych z legalizacją pobytu przebywających na terenie woj. śląskiego. Zapewnienie pomocy psychologicznej cudzoziemcom zamieszkałym w woj. śląskim, którzy z różnych powodów potrzebują takiego wsparcia. Zapewnienie usług tłumaczeniowych dla cudzoziemców zamieszkałych w woj. śląskim, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami na przetłumaczenie potrzebnych im dokumentów. Funkcjonowanie bezpłatnej infolinii dla cudzoziemców, za pośrednictwem której udzielane będą podstawowe informacje nt. usług oraz umawiane spotkania. Zapewniono bezpośrednie wsparcia doradcy integracyjnego prawnika, psychologa, doradcy zawodowego i tłumacza w mniejszych i średnich miastach regiony tj. Gliwice Zabrze, Piekary Śląskie, Toszek, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Zawiercie. Podnieśliśmy kompetencje językowe dzieci cudzoziemców w wieku od 6 do 8 lat oraz w wieku od 9 do 11 lat, a także ułatwiliśmy ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

Termin realizacji

1.09.2020–31.12.2022

Liczba odbiorców

5005

Strona projektu

owc.org.pl

Co nam się udało

Zorganizowaliśmy kursy z prawa pracy dla uczestników projektów, odbyły się półkolonie dla dzieci. Cały czas była organizowana pomoc prawna, psychologiczna, pomoc doradcy zawodowego i udostępniliśmy infolinię, gdzie cudzoziemcy mogli uzyskać wparcie. Zorganizowaliśmy łącznie 200 kursów językowych. Podnieśliśmy kompetencje językowe zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Pomogliśmy cudzoziemcom zaadaptować się w nowym środowisku. W ramach projektu powstała również strona internetowa.

5005
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
2500
ODBIORCÓW POŚREDNICH
16
PRACOWNIKÓW
8
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę uchodźców przybywających do Polski i zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. To właśnie województwo śląskie było jednym z najchętniej wybieranych przez migrantów miejsc czasowego osiedlenia się lub czasowego zamieszkania. Trend ten otrzymywał się co najmniej od kilku lat. Ten stan oznaczał napływ do województwa wielu nowych migrantów, którzy nie znali polskich realiów, języka polskiego i nie potrafili sprawnie poruszać się po instytucjonalnej mapie województwa śląskiego. Dominującą grupą byli migranci z Ukrainy – około 70%, Białorusi, Algierii, a także Niemiec i Rosji. 39% cudzoziemców było zatrudnionych w przedsiębiorstwach województwa śląskiego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, kolejne 37% cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, a pozostałe 23% bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Z uwagi na te wszystkie dane zdecydowaliśmy się na realizowanie ośrodka wsparcia cudzoziemców, gdzie mogli uzyskać nasze wsparcie w trudnych sytuacjach.

Projekt realizowany w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij