Skip links

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 Poradnicze

W ramach projektu przeszkoliliśmy 66 liderów społecznych z 66 miast na prawach powiatu w zakresie dostępnych instrumentów partycypacji obywatelskiej. Przekazaliśmy im wiedzę o budżetach partycypacyjnych, petycjach, trybie wnioskowym, dostępie do informacji publicznej, konsultacjach społecznych, tworzeniu organizacji pozarządowych, prowadzeniu kampanii społecznych, ale przede wszystkim o inicjatywie uchwałodawczej. 

W inicjatywie wzięło udział 66 liderów lokalnych – liderzy rekrutowani byli wśród lokalnych działaczy społecznych, członków organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, czy tzw. gatekeeperów, osób aktywnych społecznie i obywatelsko, zainteresowanych rozwojem samorządności i aktywizacją obywatelską. Do rekrutowanych liderów docieraliśmy z pomocą lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych centrów organizacji pozarządowych, mediów lokalnych oraz portali społecznościowych.

Rezultatem zadania było upowszechnienie wiedzy o OIU, wzrost zainteresowania obywatelskimi projektami uchwałodawczymi, umożliwienie mieszkańcom łatwiejszego przygotowania obywatelskich projektów. Dzięki upowszechnieniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zwiększył się wpływ obywateli na samorząd. W wyniku promocji i akcji edukacyjnej wiele osób dowiedziało się o OIU – wiedza ta może przyczynić się do wzrostu aktywności obywatelskiej i partycypacji w tworzeniu prawa miejscowego. W co najmniej 20 miastach powstał projekt uchwały, który następnie zostało złożony w drodze OIU. Dzięki temu projekt przyczynił się do trwałej zmiany w społecznościach lokalnych. Dzięki stworzeniu projektu uchwały i złożeniu go pod obrady rady gminy lokalne społeczności mogą uzyskać status partnera samorządu, a nie tylko przedmiotu polityki. Spośród lokalnych działaczy społecznych, członków organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, czy tzw. gatekeeperów, osób aktywnych społecznie i obywatelsko, zainteresowanych rozwojem samorządności i aktywizacją obywatelską wybierzemy 66 lokalnych liderów, którzy będą w swoich miastach działać na rzecz popularyzowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, będą inicjować i wspierać powstawanie projektów uchwał.

Termin realizacji

01.01.2020–30.11.2020

Liczba odbiorców

1500

Strona projektu

-

Co nam się udało

Szkolenia dla liderów zorganizowaliśmy w dwóch miastach, Gliwicach oraz w Łodzi. Następnie każdy z liderów zorganizował w swoim mieście przynajmniej jedno otwarte spotkanie informacyjne o OIU, na którym przedstawił mieszkańcom miasta jak skutecznie współtworzyć prawo lokalne. Przeprowadziliśmy kampanię społeczną, która przybliżała istotę inicjatywy uchwałodawczej oraz przekazaliśmy wiedzę w zakresie wpływu lokalnego prawa na życie codzienne, metod tworzenia prawa lokalnego, możliwości wpływu obywateli na proces tworzenia prawa lokalnego, konstrukcji projektu uchwał oraz procedury obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

1500
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
2000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
20
PRACOWNIKÓW
12
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W badaniach stanu partycypacji publicznej wykazano, że prawo inicjatywy uchwałodawczej wpisane w statut gminy mieli mieszkańcy jedynie 42% przebadanych gmin. Co więcej, w roku poprzedzającym badanie obywatelski projekt uchwały procedowano jedynie w dwóch gminach. Według danych Eurobarometru ta statystyka wyglądała jeszcze gorzej. Tryb obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej uregulowany był w statutach 40% gmin, a jedynie w 2,5% gmin rozważano takie uchwały. Nawet w gminach, które możliwość składania obywatelskich projektów zapewniły, obywatele rzadko sięgali po taką formę aktywności społecznej. Spowodowane jest to brakiem dostatecznej wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij