Skip links

Bezpieczne Grupy Wsparcia Poradnicze

Celem projektu było utworzenie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, które wzięły udział w cyklu warsztatów terapeutycznych. Dzięki nim uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu radzenia sobie z konfliktem, dowiedziały się, jakie istnieją formy samo rzecznictwa i gdzie należy szukać pomocy w przypadku przemocy domowej.

Inicjatywa kierowana była do kobiet doświadczających przemocy domowej, niezależnie od wieku, każda kobieta która doświadczyła bądź wciąż doświadczała przemocy w rodzinie uzyskała od nas pomoc.

Inicjatywa miała na celu integrować osoby o podobnych problemach osobistych, nasze uczestniczki miały możliwość rozwinąć nowe zainteresowania podczas warsztatów z arteterapii. Dzięki warsztatom aktywizacyjno-terapeutycznym uczestniczki poznały metody przeciwdziałania destrukcyjnym sposobom rozwiązywania problemów oraz otrzymały emocjonalne wsparcie od współuczestniczek i specjalistów.

Realizacja

01.10.2021 - 30.09.2023

Liczba odbiorców

174

Co nam się udało

Udało nam się zorganizować 45 warsztatów, gdzie uczestniczki zostały przygotowane do roli „self-adwokatek”. Podczas warsztatów specjaliści do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie poruszali tematy związku z self-adwokaturą. Członkinie grup wsparcia zdobyły wiedzę jak prowadzić działania społeczne w obronie praw kobiet i osób narażonych na przemoc domową. Zdobędą one niezbędną wiedzę i kompetencje potrzebne do przekazywania informacji osobom dotkniętym przemocą domową jako “self-adwokatki”. W ramach inicjatywy „Bezpiecznych grup wsparcia” stworzyliśmy stronę internetową.
Zobacz jak to było WEBINARIUM

174
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
600
GODZIN UDZIELONEGO WSPARCIA
396
WARSZTATÓW ARTETERAPII
9
EVENTÓW RODZINNYCH

Obszar interwencji

Przemoc dotyka przede wszystkim kobiety, dzieci, ale również mężczyzn, a rozmiary zjawiska pozostają właściwie nieznane. Oficjalne statystyki są zdecydowanie zaniżone i pokazują jedynie niewielką część, można powiedzieć – czubek góry lodowej. Przemoc nieujawniona, a niekiedy nawet nieuświadomiona zwana w kryminologii ciemną liczbą jest bardzo duża, a jej skala trudna do oszacowania. W Polsce podobnie jak w międzynarodowych badaniach wyniki pokazują, że przemoc dosięga różne środowiska. Błędne jest myślenie, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem charakterystycznym dla środowisk patologicznych, osób o niskim statusie społecznym, nadużywających alkoholu. Problem dotyczy wszystkich warstw społecznych: polityków, prawników, lekarzy, rodziny oficerów wojskowych, pracowników służby więziennej czy też policjantów. Ofiarami przemocy padają tak samo nauczycielki, pielęgniarki oraz same pracowniczki socjalne i psycholożki. Jednocześnie cały czas obowiązuje krzywdzący stereotyp, że ofiary przemocy w rodzinie akceptują swoją sytuację, czyli właściwie pomoc nie jest konieczna.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij