Skip links

Śląski Inkubator Polskości Kulturalne

Głównym celem projektu był zakup nieruchomości w powiecie żywieckim i stworzenie tam ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego. Do końca 2026 roku obejmiemy wsparciem co najmniej 1500 osób, dodatkowo zrealizujemy następujące działania:

  • debaty, konferencje, warsztaty edukacyjne w szkołach dotyczące upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.
  • nawiązanie współpracy z mniejszymi organizacjami, które staną się w przyszłości niezbędnym zasobem kadrowym dla realizacji nowoczesnych wydarzeń kulturalnych o charakterze konserwatywno-patriotycznym.

W ramach projektu stworzyliśmy ośrodek wspierania inicjatyw patriotycznych i konserwatywnych. Beneficjentami instytucji były małe organizacje patriotyczne. Z działalności Inkubatora skorzystało 30 beneficjentów z małych organizacji patriotycznych i grup nieformalnych ze Śląska, które potrzebowały wsparcia w zakresie swojej działalności

Z działalności Inkubatora skorzystało 30 beneficjentów z małych organizacji patriotycznych i grup nieformalnych ze Śląska, które potrzebowały wsparcia w zakresie swojej działalności. Rozszerzyliśmy działalność Inkubatora o inne biura Klastra Innowacji Społecznych w Katowicach, Gliwicach i Zawierciu. Oferta Inkubatora obejmowała udostępnienia miejsca do pracy i organizacji wydarzeń, a także wsparcia specjalistów oraz mentorów. W ramach Inkubatora została powołana Rada Programowa składająca się z naukowców i ludzi kultury, którzy nadawali kierunek działań dla całej instytucji.

Realizacja

01.07.2021–30.11.2026

Liczba odbiorców

30

Strona projektu

-

Co nam się udało

W ramach działalności Inkubatora rozszerzyliśmy działalność o inne biura Klastra Innowacji Społecznych w Katowicach, Gliwicach i Zawierciu. Organizacje, które korzystały z naszego wsparcia mogły korzystać z udostępnionej przestrzeni. Biura były miejscem spotkań i pracy dla lokalnych środowisk patriotycznych. Inkubator zapewniał niezbędny sprzęt biurowy, audio-wizualny, a także wsparcie ekspertów specjalizujących się w prowadzeniu działalności patriotycznej i obywatelskiej, księgowości oraz fundraisingu.

Obszar interwencji

Była to realna odpowiedź na potrzeby zgłaszane nam przez małe organizacje patriotyczne, które nie są zawsze mile widziane w centrach organizacji pozarządowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty finansowane ze środków zagranicznych. Naszą ofertę dostosowaliśmy do małych organizacji, które chciały zorganizować nawet wielodniowe działania o charakterze patriotycznym, ale nie posiadały środków na komercyjne sfinansowanie kosztów noclegów i wyżywienia.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij