Skip links

Jurajskie Plenery Filmowe Kulturalne

Jurajskie Plenery Filmowe były projektem kulturalno-edukacyjnym poświęconym ponownemu odkryciu miejsc na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, które znalazły uznanie wśród reżyserów polskiej i światowej kinematografii oraz pojawiły się w największych filmowych produkcjach.

nicjatywa była kierowana do wszystkich miłośników kinematografii, zarówno do osób młodych, jak i starszych.

Rezultatami było poszerzenie wiedzy o polskiej i światowej kinematografii oraz historii i kulturze regionu, podniesienie poziomu wiedzy historycznej na temat odwiedzanych obiektów oraz wiedzy technicznej z zakresu realizacji filmów, popularyzacja dziejów ojczystych oraz poszerzanie znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego

Termin realizacji

01.12.2021-01.10.2022

Liczba odbiorców

36

Opis rezultatów

Mieliśmy na celu wzmocnienie poczucia więzi lokalnych wśród beneficjentów zadania poprzez ukazanie kadrów z produkcji filmowych stworzonych na terenach zamieszkanych przez uczestników oraz dalsze poznawanie historii Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Poszerzenie wiedzy o polskiej i światowej kinematografii oraz historii i kulturze regionu wśród uczestników zostało osiągnięte poprzez stworzenie profilu “Jurajskie Gwiazdy Filmowe” na portalu Facebook oraz dedykowanej stronie internetowej.

36
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
2000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
7
PRACOWNIKÓW
4
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Projekt powstał ponieważ zauważyliśmy, że większość młodych ludzi nie ma pojęcia, że tereny Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej posłużył przy tworzeniu produkcji filmowych, dlatego chcemy wspólnie odkrywać te miejsca.

 Zadanie dofinansowane ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij