Skip links

Laboratorium Kultury Żywieckiej Kulturalne

Laboratorium Kultury Żywieckiej to inicjatywa dotycząca kompleksowych działań zmierzających do stworzenia nowoczesnego ośrodka kultury zajmującego się sztuką ludową Żywiecczyzny. Celem projektu było przeprowadzenie modernizacji budynku w stylu modernistycznym z 1937 r, położonego w górach nad jeziorem w Międzybrodziu Bialskim. Modernizacja obejmowała prace takie jak: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji, modernizację ciągów komunikacyjnych. Laboratorium jest miejscem wspierającym rozwój i działalność lokalnej kultury żywieckiej. W Laboratorium organizowane będą „żywe lekcje kultury” dla gości z całej Polski, którzy będą brali udział w warsztatach prowadzonych przez lokalnych artystów.

Laboratorium Kultury Żywieckiej przeznaczone jest dla lokalnych twórcy, stowarzyszeń, grupy artystycznych, które otrzymały przestrzeń do organizacji różnorodnych spotkań i warsztatów. Dla nich nasze sale warsztatowe zostaną udostępnione bezpłatnie. Na wydarzenia kulturalne organizowane w Laboratorium będziemy zapraszać młodzież z województwa śląskiego i całej Polski. Podczas spotkań będą mieli szansę poznać i doświadczyć na żywo kulturę ludową Żywiecczyzny. Laboratorium ma służyć jako miejsce otwarte dla lokalnych organizacji i stowarzyszeń z różnych regionów do wymiany doświadczeń, problemów i pomysłów.

Laboratorium Kultury Żywieckiej to inicjatywa, której głównym rezultatem jest modernizacja budynku w Beskidzie Żywieckim. Dzięki temu mogliśmy propagować amatorską lokalną sztukę ludową i różne form kultury. Udało nam się włączyć społecznie osoby wykluczone, a także zapewniliśmy odpowiednie warunki prowadzenia edukacji kulturalnej.

Termin realizacji

01.01.2022-31.12.2022

Wartość projektu

123 200,00 PLN

Liczba odbiorców

100

Strona projektu

-

Co nam się udało

Laboratorium Kultury Żywieckiej jest miejscem otwartym na różne formy ekspresji i edukacji kulturalnej. Projektowany ośrodek ma na celu wypełnienie luki w przestrzeni kulturalnej. Działalność Laboratorium ma charakter innowacyjny znany w Europie Zachodniej, ale w Polsce nieobecny. W regionie brak nowoczesnego obiektu, którego oferta zapewnia szeroki dostęp do ukierunkowanej na interakcje edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

150
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Inspiracją do stworzenia Laboratorium Kultury Żywieckiej był udział w Tygodniu Kultury Żywieckiej. Jest to wielki, międzynarodowy festiwal folklorystyczny, podczas którego lokalni twórcy zauważyli, że w regionie brak nowoczesnego obiektu, który mógłby przez cały rok zapewniać dostęp do edukacji kulturalnej ukazującej bogate dziedzictwo Żywiecczyzny. Zależy nam na organizacji żywych lekcji kultury, które w naszych dotychczasowych projektach spotkają się z dużym zainteresowaniem uczestników. Bazując na doświadczeniu naszej organizacji, zależy nam na stworzeniu ciekawej i angażującej oferty warsztatów, spotkań i działań. Na wydarzenia kulturalne organizowane w Laboratorium będziemy zapraszać młodzież oraz organizacje lokalne z całej Polski, podczas których będą mieli szansę poznać i doświadczyć na żywo kulturę ludową Beskidu Żywieckiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij