Skip links

Śląski folklor dziecięcy – świat graczek i bawidołków Kulturalne

Głównym celem projektu było zebranie i utrwalenie wiedzy o dawnych grach i zabawach, będących niegdyś częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, które obecnie zanikają. W związku z realizacją projektu przeprowadzono pogłębione wywiady ze starszymi
mieszkańcami, które dotyczyły dziecięcego folkloru. Celem takich działań była popularyzacja dawnych lokalnych gier, wyliczanek, rymowanek oraz stworzenie ‘’Elementarza śląskich graczek i bawidołków’’ z ukazaniem najpopularniejszych, dawnych zabaw. Projekt został zrealizowany w miastach aglomeracji śląskiej: Gliwice, Zabrze, Knurów, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice, Katowice, Mysłowice, Tychy, Piekary Śląskie.

Grupą docelową naszego projektu byli dzieci i seniorzy. Dzięki połączeniu obu tych grup, stworzyliśmy przestrzeń do podzielenia się dawnym folklorem dziecięcym oraz zapoznania się
dzieci z dziedzictwem kulturowym regionu.

Podczas realizacji projektu przeprowadzono pogłębione wywiady ze starszymi mieszkańcami
miast aglomeracji śląskiej, angażując tym samym seniorów w działania na rzecz popularyzacji
folkloru dziecięcego. Dodatkowo, przygotowano elementarz z przedmiotami charakterystycznymi dla dzieciństwa na Górnym Śląsku, stworzono stronę internetową w związku z realizacją projektu, przeprowadzono warsztaty międzypokoleniowe i przygotowano karty tematyczne, które zawierają zasady i opisy gier.

Termin realizacji

01.03.2022 - 17.10.2022

Liczba odbiorców

150

Strona projektu

https://graczki.pl/

Co nam się udało

Przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, dotyczących folkloru dziecięcego, które zostały zawarte na stronie internetowej projektu oraz w elementarzu. Dzięki podjętym działaniom, udało się nam zaangażować starsze pokolenie do realizacji działa na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Z kolei dzieci miały możliwość uzyskania wiedzy na temat różnych gier i zabaw, które kiedyś były wykorzystywane na porządku
dziennym. Dodatkowo, zorganizowaliśmy warsztaty międzypokoleniowe, które odbyły się w dzielnicowych domach kultury.

150
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Dynamiczne zmiany zachodzące w dziedzictwie kulturowym, negatywnie wpływają na pielęgnowanie starych tradycji, zwyczajów, a nawet regionalnych gier i zabaw. Obserwując znaczne zmiany w obszarze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podjęliśmy decyzję o popularyzacji dawnych gier i zabaw, które mogą być ciekawą alternatywą dla młodego pokolenia.

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji
Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij