Skip links

Doradztwo ROPS Poradniczee

Celem projektu było udzielenie wsparcia w obszarze nowych możliwości w zakresie koordynacji integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne.

Adresatami byli pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie śląskim, w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji, publicznych służb zatrudnienia.

Doradztwo świadczyliśmy w formie mobilnej. Oznaczało to, że doradca spotkał się z uczestnikiem we wspólnie uzgodnionym miejscu. Z uwagi na rozprzestrzenianie się w Polsce choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 stworzyliśmy możliwość z korzystania z doradztwa z wykorzystaniem telefonu, maila lub innej formy zdalnej. Doradztwo indywidualne lub grupowe (2-15 osób) realizowane było w formie mobilnej na terenie województwa śląskiego co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika.

Termin realizacji

04.2020–11.2020

Liczba odbiorców

100

Strona projektu

-

Co nam się udało

Przeprowadziliśmy usługi społeczne w świetle ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, określiliśmy zasady odpłatności za usługi społeczne. Rozważaliśmy nad dylematami prawnymi i organizacyjnymi, które związane były z utworzeniem i prowadzeniem CUS.

100
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
150
ODBIORCÓW POŚREDNICH
15
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Udzieliliśmy wsparcia mieszkańcom województwa śląskiego z zakresu pomocy prawnej i organizacyjnej. Uczestnicy projektu zyskali kompetencje z integracji społecznej i nie tylko.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij