Skip links

FIO Śląskie Lokalnie Kulturalne

Celem projektu było wsparcie młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego w realizacji ich oddolnych inicjatyw, przez rozdanie 1,4 miliona złotych w konkursie mikrograntowym.

 Inicjatywa kierowana była do młodych organizacji pozarządowych, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a ich przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 30 tysięcy złotych, grup nieformalnych, składających się z przynajmniej 3 osób, organizacji pozarządowych (patronackich), składających wniosek w imieniu grupy nieformalnej

W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy 24 spotkania informacyjne w miastach oraz 30 w gminach wiejskich położonych na obszarze całego województwa. Informacje o spotkaniach były promowane w lokalnych mediach, za pośrednictwem centrów organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych. Zorganizowaliśmy 18 szkoleń z pisania projektów w formie warsztatów z udziałem ekspertów Instytutu.

Termin realizacji

01.06.2021-31.12.2023

Liczba odbiorców

1400

Strona projektu

fioslaskie.com

Co nam się udało

W ramach projektu zwiększyliśmy potencjał i trwałość oddolnych inicjatyw. Zorganizowaliśmy warsztaty z promowania projektów dla grantobiorców, z dokumentacji projektowej, z finansów i udzieliliśmy 120 godzin dyżurów ekspertów w biurach ambasadorów. W wyniku 3-letniego projektu zrealizowanych zostało 360 mikroprojektów przez młode organizacje i grupy nieformalne, nastawione na dobro wspólne, wsparcie i aktywizowanie mieszkańców. Zrealizowane projekty przyczyniły się do zaktywizowania społeczności wokół działań o charakterze lokalnym, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb. W ramach inicjatywy powstała strona Internetowa oraz profil na Facebooku.

1400
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
1400
ODBIORCÓW POŚREDNICH
25
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Z badań prowadzonych wśród organizacji pozarządowych wynikało, że głównymi potrzebami organizacji pozarządowych są wsparcie finansowe i zwiększona elastyczność grantodawców. Organizacje pozarządowe jako inicjatywy społeczne, oddolne, zazwyczaj z bardzo niewielkimi budżetami, działającymi w dużej mierze w oparciu o wolontariat i społeczne zaangażowanie, są bardzo wrażliwe na zmiany w otoczeniu. Jak pokazują wyniki tego badania, to właśnie organizacje wiejskie oraz z branży sportu i kultury w pierwszej kolejności doświadczyły skutków pandemii, ponieważ znaczna część musiała zawiesić swoje działania. Część organizacji stara się przetrwać szukając nowych rodzajów aktywności, potrzebuje do tego jednak środków i sprzętu. W dużym stopniu kryzys organizacji pozarządowych i aktywności społecznej dotyczy terenów wiejskich i mniejszych miast.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij