Skip links

E-Usługi Publiczne Dostępne dla Seniora Senioralne

E- usługi publiczne dostępne dla seniora to inicjatywa, która miała na celu zwalczanie wykluczenia cyfrowego u osób powyżej 60 roku życia z  województwa śląskiego. Dzięki zorganizowanym cyklom warsztatów, seniorzy z małych i średnich miejscowości uczestniczyli w zajęciach, podczas których uczyli się jak w praktyce wykorzystać narzędzie takie jak Profil Zaufany, podpis elektronicznych, czy Internetowe Konto Pacjenta.

Bezpośrednimi uczestnikami naszego projektu było 300 osób powyżej 60 roku życia, które mieszkają na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo nasze działania dotarły do  organizacji pozarządowych, które otrzymały od nas scenariusz i materiały warsztatowe do powtórnego wykorzystania i przeprowadzenia warsztatów. Nasza inicjatywa dotarła do 30 miejscowości na Śląsku takich jak:  Orzesze, Radlin, Bieruń, Pyskowice, Kłobuck, Wojkowice, Poręba, Siewierz, Kuźnia Raciborska, Żarki, Szczekociny, Zawiercie, Koziegłowy, Nędza, Wojnowice, Mikołów, Wielowieś, Myszków, Bielsko- Biała, Rydułtowy, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Rzerzęczyce, Dąbie, Świerklany, Lyski, Bytom, Gaszowice, Ślemień, Wyry.

W ramach inicjatywy udało się nam przeprowadzić 420 godzin warsztatów dla Seniorów dzięki którym uczestnicy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe i zdobyli nowe umiejętności. 300 osób zapoznało się z zagadnieniami takimi jak: ePUAP i profil zaufany, Internetowe Konto Pacjenta, Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Termin realizacji

do 31.12.2021

Liczba odbiorców

300

Strona projektu

-

Co nam się udało

Stworzyliśmy materiały szkoleniowe dostosowane do percepcji osób starszych, a scenariusze zajęć udostępniliśmy innym organizacjom pozarządowym. Przyczyniliśmy się do wzrostu kompetencji cyfrowych u osób starszych z małych i średnich miejscowości na śląsku. 30 grup senioralnych poznało nowe narzędzia i możliwości wynikające z posługiwania się nowymi technologiami. Zdobyte dzięki warsztatom umiejętności pozwoliły uczestnikom projektu na większą samodzielność w cyfrowym świecie.

300
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
150
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Pandemia COVID-19 ujawniła problem wykluczenia cyfrowego w grupie osób powyżej 60 roku życia. Inicjatywa E-usługi publiczne dostępne dla seniora odpowiada na potrzeby osób starszych. Dzięki niej seniorzy z różnych miejscowości województwa śląskiego zapoznali się z nowymi narzędziami i aplikacjami, ale również nauczyli się korzystać z e-usług publicznych za pomocą urządzeń mobilnych. Uczestnictwo w zajęciach pozytywnie wpłynęło na aktywizację seniorów i pozwoliło nawiązać nowe znajomości. Dzięki inicjatywie uczestnicy stali się aktywnymi uczestnikami świata internetowego i przełamali krzywdzące stereotypy o osobach starszych.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij