Skip links

Polsko- Ukraińska Inicjatywa Młodzieżowa na Rzecz Rozwoju Województwa ŚląskiegoMiędzynardowe

Celem projektu jest opracowanie długoterminowej strategii na rzecz poprawy oraz rozwoju perspektyw młodzieży w wieku 18-30 lat. Strategia obejmuje 5 obszarów tematycznych, które są istotne z punktu widzenia młodych osób, tj: integracja społeczna, prawo i ustawodawstwo, edukacja, rynek pracy, ochrona środowiska.

Inicjatywa jest kierowana do młodzieży z województwa śląskiego w wieku 18-30 lat, którą interesują losy społeczności, w której funkcjonują – uczelni, miasta, gminy, województwa, kraju jak i całej Europy.

Projekt proponuje kompleksową strategię obejmującą pięć obszarów tematycznych. Uczestnicy spotykają się na 3-dniowych zjazdach, które są podzielone na część warsztatową oraz konsultacyjną, gdzie prezentują swoją pracę zaproszonym decydentom. Idea realizacji budowy strategii na rzecz młodego pokolenia znajduje również odzwierciedlenie w postulatach kierowanych przez wiele środowisk młodzieżowych wobec naszej organizacji, a także naszych partnerów, którzy zgłaszają potrzebę opracowania strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju perspektyw młodzieży, a także budowy wśród niej kultury demokratycznej.

Termin realizacji

01.08.2022-31.12.2023

Liczba odbiorców

135

Strona projektu

https://erasmusukr.pl/

Co nam się udało

W ramach tejże strategii diagnozujemy konkretne problemy, do których proponujemy konkretne rozwiązania. Na zakończenie projektu organizujemy konferencję podsumowującą, której celem jest przedstawienie wypracowanych rozwiązań. Zachęcamy młodzież do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz wspieramy i ułatwiamy im uczestnictwo. Zapewniamy młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem migrantów przymusowych, możliwości zaangażowania się i nauki uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Zwiększamy świadomość wspólnych europejskich wartości i praw podstawowych oraz przyczyniamy się do procesu integracji europejskiej.

135
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
1000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
5
ZJAZDÓW
14
PRACOWNIKÓW

Obszar interwencji

Młodzi często nie angażują się w działania oferowane przez dorosłych z powodu pewnych przeszkód komunikacyjnych. To nie tyle to, co jest robione, ale sposób, w jaki to jest robione, wpływa na ich zaangażowanie. Młodzież często zwraca uwagę, że dla młodych wszystkie działania organizowane przez dorosłych są podejrzane jedynie z tego powodu, że to dorośli je proponują. Dlatego w ramach naszego działania młodzież odpowiada za całą organizację projektu, począwszy od swobodnego wyboru tematu, konstrukcji warsztatów, wyboru decydentów, aż po zarządzanie środkami finansowymi, działając dokładnie w taki sposób, jak sami by chcieli. Może się okazać, że młodzi wymyślą działania bardzo podobne do tych oferowanych przez dorosłych, ale będą to ich własne pomysły, więc tym bardziej zaangażują się w ich realizację.

logo-erasmus-cofinanced-EN

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij