Skip links

Polsko- Ukraińska Inicjatywa Młodzieżowa na Rzecz Rozwoju Województwa ŚląskiegoMiędzynardowe

Celem projektu było opracowanie długoterminowej strategii na rzecz poprawy oraz rozwoju perspektyw młodzieży w wieku 18-30 lat. Strategia obejmowała 5 obszarów tematycznych, które są istotne z punktu widzenia młodych osób tj: integracja społeczna, prawo i ustawodawstwo, edukacja, rynek pracy, ochrona środowiska.

Inicjatywa była kierowana do młodzieży z województwa śląskiego w wieku 18-30 lat, którą interesują losy społeczności w której funkcjonują – uczelni, miasta, gminy, województwa, kraju jak i całej Europy.

Projekt proponował kompleksową strategię obejmującą pięć obszarów tematycznych. Uczestnicy spotykali się na 3 dniowych zjazdach, które były podzielone na część warsztatową oraz konsultacyjną, gdzie przedstawiali swoją pracę zaproszonym decydentom. Idea realizacji budowy strategii na rzecz młodego pokolenia znajduje również odzwierciedlenie w postulatach kierowanych przez wiele środowisk młodzieżowych wobec naszej organizacji, a także naszych partnerów zgłaszających potrzebę opracowania strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju perspektyw młodzieży, a także budowy wśród niej kultury demokratycznej.

Termin realizacji

01.08.2022-31.12.2023

Liczba odbiorców

135

Strona projektu

https://erasmusukr.pl/

Co nam się udało

W ramach tejże strategii zostaną zdiagnozowane konkretne problemy do których zostaną zaproponowane konkretne rozwiązania. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą, której celem było przedstawienie wypracowanych rozwiązań. Zachęciliśmy młodzież do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz wsparliśmy i ułatwiliśmy im uczestnictwo. Zapewniliśmy młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem migrantów przymusowych możliwości zaangażowania i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Zwiększyliśmy świadomość. wspólnych europejskich wartości i praw podstawowych oraz przyczynianie się do procesu integracji europejskiej.

135
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
1000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
5
ZJAZDÓW
14
PRACOWNIKÓW

Obszar interwencji

Dlaczego młodzi nie angażują się w działania oferowane przez dorosłych? Bardzo często przyczyną jest nie to, co robimy, ale jak to robimy. Młodzież zwróciła uwagę, że dla młodych wszystkie działania organizowane przez dorosłych są po prostu podejrzane przez sam fakt, że proponują je właśnie dorośli. Dlatego w ramach naszego działania młodzież odpowiada za całą organizacje projektu od swobody wyboru tematu, konstrukcji warsztatów, wybór decydentów, wydawania środków, robienia tego dokładnie tak, jak sami by chcieli. Może się okazać, że młodzi wymyślą bardzo podobne działania do tych oferowanych przez dorosłych, ale będą to ich pomysły, więc tym bardziej zaangażują się w ich realizację.

logo-erasmus-cofinanced-EN

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij