Skip links

Regranting Organizacji Poradniczych 2024-2026Poradnicze

Program Regranting Organizacji Poradniczych to inicjatywa mająca na celu wsparcie uniwersyteckich poradni prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych ośrodków poradnictwa rodzinnego. Przyznamy do 78 dotacji finansowych, z kwotami wahającymi się między 10 000 a 20 000 zł, dla poradni z całego kraju, które nie mają możliwości samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych. Program ten jest szansą na znaczące wsparcie dla tych podmiotów i ich inicjatyw.

Celem naszego wsparcia są przede wszystkim uniwersyteckie poradnie prawne, diecezjalne i parafialne ośrodki poradnictwa rodzinnego afiliowane przy Kościele Katolickim, innych Kościołach oraz związkach wyznaniowych, a także organizacje poradnicze bez osobowości prawnej. Te podmioty oferują szeroki zakres usług: od poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przez psychologiczne, pedagogiczne, po konsumenckie i zawodowe.

W trakcie trwania programu organizujemy szereg działań edukacyjnych, mających na celu rozwijanie umiejętności członków organizacji, co przyczyni się do lepszej efektywności ich pracy. W ramach programu zaplanowano 6 spotkań informacyjnych w formie online oraz przygotowano materiały instruktażowe, w tym filmy, które ułatwiają składanie wniosków oraz przygotowanie sprawozdań dotyczących realizowanych inicjatyw.

Termin realizacji

1.01.2024 do 31.12.2026

Liczba odbiorców

300

Strona projektu

grantydlaporadni.pl

Co nam się udało

W ramach inicjatywy prowadzimy szereg warsztatów, dzięki którym grantobiorcy nauczą się jak promować projekty, jak prowadzić dokumentację projektową i prowadzić finanse. Szkolenia odbywają się online, co stanowi spore ułatwienie dla organizacji z całej Polski. W warsztatach bierze udział każdy zainteresowany, który jest członkiem organizacji poradniczej. W celu usprawnienia procesu składania wniosków uruchomiliśmy specjalną infolinię, na której każdy zainteresowany otrzymuje odpowiedź na swoje pytania.

300
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
300
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Regranting Organizacji Poradniczych to program finansowy, które przekazuje środki finansowe poradniom nieposiadającym osobowości prawnej, aby pomóc im w udzielaniu wsparcia i porad osobom potrzebującym. Obszar interwencji poradni obejmuje szeroki zakres dziedzin, takich jak zdrowie psychiczne, edukacja, prawo, zatrudnienie i wiele innych. Poprzez finansowanie takich projektów, regrantingi poradnicze pomagają organizacjom pozarządowym w tworzeniu i prowadzeniu programów pomocy, które są dostępne dla osób z różnych środowisk i sytuacji życiowych. Dzięki temu regrantingi poradnicze przyczyniają się do poprawy jakości życia i dobrostanu społeczeństwa.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij