Skip links

Rozwój Młodzieżowego Domu SpotkańEdukacyjne

Rozwój Młodzieżowego Domu Spotkań w Międzybrodziu Bialskim ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni edukacyjnej i noclegowej, dostosowanej do potrzeb młodzieży i organizacji pozarządowych. Inicjatywa ta ma zintegrować młodzież z różnych środowisk, umożliwiając realizację projektów edukacyjnych, warsztatów i konferencji z zakresu reintegracji społecznej, ekonomii społecznej oraz zielonej transformacji. MDS będzie pierwszą taką placówką na Śląsku, zapewniającą kompleksowe wsparcie dla grup zorganizowanych.

Młodzieżowy Dom Spotkań ma stać się centrum rozwoju kompetencji młodzieży i profesjonalistów oraz platformą dla innowacji społecznych i ekologicznych. Przewiduje się, że inicjatywa ta przyczyni się do zwiększenia aktywności lokalnych społeczności, wzmocnienia odporności gospodarczej regionu oraz promocji wartości ekologicznych i społecznych.

Termin realizacji

05.2024-30.11.2024

Liczba odbiorców

5000

Rezultaty

  1. Edukacyjne i reintegracyjne: uruchomienie profesjonalnie wyposażonych sal warsztatowych i konferencyjnych, realizacja warsztatów, szkoleń i projektów edukacyjnych, w tym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  2. Socjalno-gospodarcze: wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez współpracę z regionalnymi dostawcami żywności i usług, rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej poprzez udział organizacji z całej Polski.
  3. Ekologiczne i technologiczne: wdrożenie zielonych technologii, wspierając ideę zrównoważonego rozwoju.
  4. Integracyjne: dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, promocja integracji międzykulturowej i wzajemnego zrozumienia poprzez międzynarodowe warsztaty i wymiany.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij