Skip links

Regranting Organizacji PoradniczychPoradnicze

Regranting Organizacji Poradniczych był inicjatywą wsparcia skierowaną do uniwersyteckich poradni prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego. W ramach programu udzieliliśmy około 40 dotacji od 10 000 do 20 000 zł. Inicjatywa odbywała się na obszarze całego kraju, dla organizacji nie mogących samodzielnie zaciągać zobowiązań. Udział w tego typu konkursie był wielkim wsparciem dla podmiotów i ich działań.

W inicjatywie wzięły udział: uniwersyteckie poradnie prawne, diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych i organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej. Wcześniej wspomniane organizacje świadczą usługi m.in. w następujących obszarach tj.: poradnictwo prawne, poradnictwo obywatelskie, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo rodzinno-pedagogiczne, poradnictwo konsumenckie, czy poradnictwo zawodowe.

Podczas trwania całego programu prowadziliśmy działania edukacyjne, które były wsparciem dla członków organizacji oraz pozwoliły na rozwój kompetencji które mogą być wykorzystane w dalszej działalności. W ramach działań przeprowadziliśmy 6 spotkań informacyjnych, które odbywały się w formie online. Stworzyliśmy filmy instruktażowe dotyczący sposobu składania wniosków w systemie, a także dotyczący sposobu przygotowania sprawozdania projektu.

Termin realizacji

1.08.2022 do 31.12.2023

Liczba odbiorców

300

Strona projektu

grantydlaporadni.pl

Co nam się udało

W ramach organizacji inicjatywy prowadziliśmy szereg warsztatów jak np. promowanie projektów, finansowania. Szkolenia odbywały się online co było sporym ułatwieniem dla organizacji z całej Polski. W warsztatach brał udział każdy zainteresowany, który jest członkiem organizacji poradniczej.  W celu usprawnienia procesu składania i sprawdzania wniosków, uruchomiliśmy specjalną infolinię, na której każdy zainteresowany otrzymał odpowiedź na swoje pytania.  

300
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
300
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Regrantingi poradnicze to programy finansowe, które przekazują środki finansowe organizacjom pozarządowym, aby pomóc im w udzielaniu wsparcia i porad osobom potrzebującym. Obszar interwencji regrantingów poradniczych obejmuje szeroki zakres dziedzin, takich jak zdrowie psychiczne, edukacja, prawo, zatrudnienie i wiele innych. Poprzez finansowanie takich projektów, regrantingi poradnicze pomagają organizacjom pozarządowym w tworzeniu i prowadzeniu programów pomocy, które są dostępne dla osób z różnych środowisk i sytuacji życiowych. Dzięki temu regrantingi poradnicze przyczyniają się do poprawy jakości życia i dobrostanu społeczeństwa.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij