Skip links

Regranting Organizacji PoradniczychPoradnicze

Regranting Organizacji Poradniczych jest inicjatywą wsparcia skierowaną do uniwersyteckich poradni prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego. W ramach programu udzielamy około 40 dotacji w przedziale od 10 000 do 20 000 zł. Inicjatywa odbywa się na obszarze całego kraju, dla organizacji, które nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań. Udział w tego typu konkursie stanowi wielkie wsparcie dla podmiotów i ich działań.

W inicjatywie biorą udział: uniwersyteckie poradnie prawne, diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej. Wcześniej wspomniane organizacje świadczą usługi w różnych obszarach, takich jak: poradnictwo prawne, poradnictwo obywatelskie, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo rodzinno-pedagogiczne, poradnictwo konsumenckie oraz poradnictwo zawodowe.

Podczas trwania całego programu prowadzimy działania edukacyjne, które stanowią wsparcie dla członków organizacji i pozwalają na rozwój kompetencji, które mogą być wykorzystane w dalszej działalności. W ramach działań przeprowadzamy 6 spotkań informacyjnych, które odbywają się w formie online. Stworzyliśmy filmy instruktażowe dotyczące sposobu składania wniosków w systemie, jak również sposobu przygotowania sprawozdania projektu.

Termin realizacji

1.08.2022 do 31.12.2023

Liczba odbiorców

300

Strona projektu

grantydlaporadni.pl

Co nam się udało

W ramach organizacji inicjatywy prowadzimy szereg warsztatów, takich jak promowanie projektów czy finansowanie. Szkolenia odbywają się online, co stanowi spore ułatwienie dla organizacji z całej Polski. W warsztatach bierze udział każdy zainteresowany, który jest członkiem organizacji poradniczej. W celu usprawnienia procesu składania i sprawdzania wniosków, uruchomiliśmy specjalną infolinię, na której każdy zainteresowany otrzymuje odpowiedź na swoje pytania.

300
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
300
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Regrantingi poradnicze to programy finansowe, które przekazują środki finansowe organizacjom pozarządowym, aby pomóc im w udzielaniu wsparcia i porad osobom potrzebującym. Obszar interwencji regrantingów poradniczych obejmuje szeroki zakres dziedzin, takich jak zdrowie psychiczne, edukacja, prawo, zatrudnienie i wiele innych. Poprzez finansowanie takich projektów, regrantingi poradnicze pomagają organizacjom pozarządowym w tworzeniu i prowadzeniu programów pomocy, które są dostępne dla osób z różnych środowisk i sytuacji życiowych. Dzięki temu regrantingi poradnicze przyczyniają się do poprawy jakości życia i dobrostanu społeczeństwa.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij