Skip links

FIO Śląskie Lokalnie 2024-2026 Kulturalne

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, która powstała w 2018 roku i jest kontynuowana do dzisiaj. To już VII edycja konkursu. Kolejne edycje różnią się między sobą szczegółami, zapisami regulaminowymi, jednak idea jest niezmienna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w województwie śląskim poprzez wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych; wspieranie rozwoju trzeciego sektora; pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.

W roku 2024 przeprowadzimy konkurs mikrograntowy, w ramach któego rozdamy blisko 380 000 zł na realizację mikroprojektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Liczymy, że dzięki konkursowi zrealizowane zostanie około 80 wydarzeń dla lokalnej społeczności.

Konkurs Śląskie Lokalnie skierowany jest do:
– młodych organizacji pozarządowych, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a ich przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 50 tysięcy złotych,
– lokalnych organizacji, które nie są już młodymi podmiotami, ale ich przychód za ostatni zamknięty rok obrotowy nie przekroczył 50 tys. zł.
– grup nieformalnych, składających się z przynajmniej 3 pełnoletnich osób zamieszkałych w województwie śląskim,
– wnioskodawcą może być także organizacja pozarządowa, która składa wniosek w imieniu grupy nieformalnej (organizacja patronacka)

Termin realizacji

01.01.2024-31.12.2024

Liczba odbiorców

30 000

Strona projektu

fioslaskie.com

Rezultaty

Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia w 2024 roku to:
– około 80 dofinansowanych inicjatyw oddolnych,
– rozdysponowanie blisko 380 tys. zł. na realizację mikroprojektów,
– zaangażowanie około 33 tys. mieszkańców województwa do udziału w inicjatywach lokalnych,
– organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych, Akademii Dobrego Projektu.

Obszar interwencji

Z badań prowadzonych wśród organizacji pozarządowych wynikało, że głównymi potrzebami organizacji pozarządowych są wsparcie finansowe i zwiększona elastyczność grantodawców. Organizacje pozarządowe jako inicjatywy społeczne, oddolne, zazwyczaj z bardzo niewielkimi budżetami, działającymi w dużej mierze w oparciu o wolontariat i społeczne zaangażowanie, są bardzo wrażliwe na zmiany w otoczeniu. Jak pokazują wyniki tego badania, to właśnie organizacje wiejskie oraz z branży sportu i kultury w pierwszej kolejności doświadczyły skutków pandemii, ponieważ znaczna część musiała zawiesić swoje działania. Część organizacji stara się przetrwać szukając nowych rodzajów aktywności, potrzebuje do tego jednak środków i sprzętu. W dużym stopniu kryzys organizacji pozarządowych i aktywności społecznej dotyczy terenów wiejskich i mniejszych miast.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij