Skip links

Mazowiecka Strategia MłodzieżowaPoradnicze

Mazowiecka Strategia Młodzieżowa to idea budowy zdecentralizowanej strategii na rzecz młodego pokolenia w województwie mazowieckim. Uczestnicy zidentyfikują problemy w 6 najważniejszych obszarach: praca i perspektywy rozwoju; urbanistyka; klimat i środowisko; transport i wykluczenia komunikacyjne; dialog i społeczeństwo obywatelskie; dostęp do szybkiego Internetu. Uczestnicy będą mieli możliwość konsultowania przedstawionych problemów z decydentami, tak by mogli skutecznie wypracować plan strategii. Wspólnie ustalą konkretne rozwiązania w oparciu o dialog i prowadzone badania ankietowe wśród młodych ludzi. 

Młodzi aktywiści (15-29 lat) pochodzący z mniejszych ośrodków miejskich. Główną grupą docelową projektu jest 20 liderów czynnie partycypujących w działaniach
projektowych i zaangażowanych bezpośrednio w jego realizację. Ważną grupą docelową projektu jest 5 000 ludzi młodych mających od 15 do 29 lat, którzy będą brali
udział w konsultacjach strategii poprzez wypełnianie ankiet. Niektóre z osób zaangażowanych do projektu to członkowie młodzieżowych rad miast lub powiatów woj.
mazowieckiego.

W ramach projektu na podstawie przeprowadzonych konferencji i paneli dyskusyjnych powstały materiały dydaktyczne podnoszące świadomość dotyczącą cyberbezpieczeństwa wśród grup społecznych, gospodarczych i służb państwowych.

Termin realizacji

1.10.2022 do 01.12.2023

Liczba odbiorców

200

Strona projektu

mazowieckamlodziez.pl

Co nam się udało

Stworzyliśmy stronię internetową https://mazowieckamlodziez.pl/. W ramach projektu stworzymy zdecentralizowana strategia na rzecz młodego pokolenia w województwie mazowieckim. 

200
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
5000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
20
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Mazowiecka Strategia Młodzieżowa opiera się na wykorzystaniu wzrostu zainteresowania młodzieży społecznym działaniem. Według badań z początku 2021 roku, młodzi ludzie wykazują coraz większe zainteresowanie polityką, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonym udziale w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Inicjatywa ma na celu umożliwić młodym ludziom uczestniczyć w mechanizmach demokratycznego stanowienia o problemach lokalnych, regionalnych i krajowych. 

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij