Skip links

Kształtowanie świadomości w zakresie cyberzagrożeni Edukacyjne

Opis projektu:

Projekt realizujemy jako Partner we współpracy z Uczelnią Collegium Intermatium, Polskim Klastrem IOT I AI oraz Fundacją Przeciwdziałania Cyberprzestępczości. Działania mają zasięg ogólnopolski i polegają na opracowaniu założeń metodycznych do budowania uniwersyteckich programów edukacyjnych z zakresu cyberzagrożeń w celu zwiększenia świadomości na ten temat wśród różnych grup zawodowych i społecznych. Projekt mieści się w szerszym spektrum rozwoju współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz administracją publiczną poprzez badanie ich potrzeb i opracowywanie programów edukacyjnych zgodnych z oczekiwaniami odbiorców. W warstwie merytorycznej projekt obejmuje zarówno metody poprawy cyberbezpieczeństwa, jak i narzędzia zwalczania cyberprzestępczości.

Inicjatywa kierowana była do grup interesariuszy narażonych na ataki cybernetyczne z grup otoczenia społecznego, gospodarczego i służb państwowych. W prowadzonych konferencjach uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, uczniowie i studenci, przedstawiciele uczelni, policja, przedstawiciele urzędów miasta, itp.

W ramach projektu na podstawie przeprowadzonych konferencji i paneli dyskusyjnych powstały materiały dydaktyczne podnoszące świadomość dotyczącą cyberbezpieczeństwa wśród grup społecznych, gospodarczych i służb państwowych.

Termin realizacji

1.08.2022 r. – 31.07.2024 r.

Liczba odbiorców

2000

Strona projektu

cyberzagrozenia.org

Co nam się udało

Udało nam się zrealizować cykl konferencji dotyczących cyberbezpieczeństwa w obszarach:

Konferencja 1 – Phishing, Man-in-the Middle,
Konferencja 2 – Spoofing, Identity Theft, problem haseł i statycznych danych dostępowych,
Konferencja 3 – spam, dezinformacja (w tym fake news), Whaling (CEO Fraud),
Konferencja 4 – SQL Injection, formjacking, exploit kits,
Konferencja 5 – malware, w tym ransomware, spyware, wirusy i trojany,
Konferencja 6 – DDoS, botnets, Advanced Persistent Threats (APT), Ataki na środowiska IoT.

W ramach projektu powstała strona internetowa, gdzie można było zgłosić chęć udziału w projekcie oraz znaleźć materiały z warsztatów i informację o prelegentach. Odbiorcy ostateczni nabyli umiejętności radzenia sobie z cyberzagrożeniami na podstawie przedstawianych case study.

150
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Projekt „Budowanie świadomości w zakresie cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie” powstał z potrzeby poprawy efektywności współpracy między środowiskiem uczelnianym, a społecznym, gospodarczym i służbami państwowymi w tak ważnym temacie jakim jest cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij