Skip links

Kształtowanie świadomości w zakresie cyberzagrożeni Edukacyjne

Aktualnie realizujemy projekt jako Partnerzy we współpracy z Uczelnią Collegium Intermatium, Polskim Klastrem IOT i AI oraz Fundacją Przeciwdziałania Cyberprzestępczości. Nasze działania mają zasięg ogólnopolski i polegają na opracowywaniu założeń metodycznych do tworzenia uniwersyteckich programów edukacyjnych z zakresu cyberzagrożeń w celu zwiększenia świadomości na ten temat w różnych grupach zawodowych i społecznych. Projekt nadal mieści się w szerszym kontekście rozwoju współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz administracją publiczną poprzez badanie ich potrzeb i opracowywanie programów edukacyjnych zgodnych z oczekiwaniami odbiorców. W warstwie merytorycznej projekt nadal obejmuje metody poprawy cyberbezpieczeństwa i narzędzia zwalczania cyberprzestępczości.

Inicjatywa jest kierowana do grup interesariuszy narażonych na ataki cybernetyczne z grup otoczenia społecznego, gospodarczego i służb państwowych. W prowadzonych konferencjach uczestniczą przedstawiciele przedsiębiorców, uczniowie i studenci, przedstawiciele uczelni, policji, przedstawiciele urzędów miasta, itp.

W ramach projektu na podstawie przeprowadzonych konferencji i paneli dyskusyjnych powstają materiały dydaktyczne, które podnoszą świadomość dotyczącą cyberbezpieczeństwa wśród różnych grup społecznych, gospodarczych i służb państwowych.

Termin realizacji

1.08.2022 r. – 31.07.2024 r.

Liczba odbiorców

2000

Strona projektu

cyberzagrozenia.org

Co nam się udało

Realizujemy cykl konferencji dotyczących cyberbezpieczeństwa w obszarach:

Konferencja 1 – Phishing, Man-in-the Middle,

Konferencja 2 – Spoofing, Identity Theft, problem haseł i statycznych danych dostępowych,

Konferencja 3 – spam, dezinformacja (w tym fake news), Whaling (CEO Fraud),

Konferencja 4 – SQL Injection, formjacking, exploit kits, Konferencja 5 – malware, w tym ransomware, spyware, wirusy i trojany, Konferencja 6 – DDoS, botnets, Advanced Persistent Threats (APT), Ataki na środowiska IoT.

W ramach projektu powstaje również  strona internetowa,na której można zgłosić chęć udziału w projekcie oraz znaleźć materiały z warsztatów i informacje o prelegentach. Odbiorcy ostateczni nabywają umiejętności radzenia sobie z cyberzagrożeniami na podstawie przedstawianych case study.

150
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Projekt „Budowanie świadomości w zakresie cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie” powstał z potrzeby poprawy efektywności współpracy między środowiskiem uczelnianym, a społecznym, gospodarczym i służbami państwowymi w tak ważnym temacie jakim jest cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij