Skip links

E-Aktywni Senioralne

Celem projektu była aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie umiejętności cyfrowych mieszkańców Zawiercia.

Program “Przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Zawiercie” był skierowany do osób, które ukończyły 25 rok życia, a chciałyby poszerzyć swoje kompetencje IT. Wiek uczestników, a także umiejętności cyfrowe, jakie zdążyli już posiąść nie mają znaczenia. W projekcie uczestniczyli również osoby początkujące, jak i średnio zaawansowane

Główny celem było wzmocnienie roli sektora ES w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców woj. śląskiego poprzez: wzmocnienie roli PES, powstanie i utrzymanie miejsc pracy w PS. Wzrost kompetencji w obszarze ES, rozwój partnerstw lokalnych i współpracy międzysektorowej oraz szerzenie idei ES.

Termin realizacji

do 31.12.2020

Liczba odbiorców

268

Strona projektu

-

Co nam się udało

W ramach działań projektu udało nam się poprawić jakoś funkcjonowania PES poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy i ich ekonomizację, objęliśmy wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w celu zaktywizowania ich na rynku pracy, utworzyliśmy miejsca pracy w sektorze ES. Pobudziliśmy aktywności grup, osób i instytucji, dotyczących ES poprzez inicjowanie aktywności polegających na pracy z grupami.

268
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
150
ODBIORCÓW POŚREDNICH
13
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Wejście na rynek pracy, a także funkcjonowanie w nim wymaga obecnie stałego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania horyzontów, niestety jest to często wyjątkowo trudne. Inicjatywa E-aktywni zwraca się do osób mogących odczuć szczególne trudności z tym zagadnieniem. Wobec tego stworzono specjalne pakiety szkoleń i konsultacji zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz będących w trudnej sytuacji.

Projekt jest finansowany ze środków miasta i gminy Zawiercie.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij