Skip links

Make Home Not War Międzynarodowe

Projekt miał na celu zapewnienie schronienia dla 30 rodzin z regionów Kotayk, Ararat, Syunik, które utraciły swoje domy w wyniku konfliktu w Górskim Karabachu. W ramach inicjatywy poprawiliśmy warunki bytowe co najmniej 120 osób poszkodowanych z regionów Kotayk, Ararat, Syunik w Armenii, w szczególności 60 dzieci, 20 kobiet, 10 osób niepełnosprawnych poprzez odbudowę i remont 30 domów, które uległy zniszczeniu w wyniku konfliktu zbrojnego.

Projekt był kierowany do rodzin, które na skutek konfliktu zbrojnego zostały przesiedlone i ich gospodarstwa domowe uległy zniszczeniom w wyniku działań wojennych. Na samym początku pomoc uzyskało 30 rodzin, których gospodarstwa domowe najbardziej ucierpiały w wyniku działań zbrojnych. W ramach projektu dzięki trzystopniowej weryfikacji beneficjentów dotarliśmy do rodzin, które były najbardziej pokrzywdzone w ramach konfliktu, a także dotychczasowa pomoc była dla nich niewystarczająca lub nie mogli jej uzyskać. Szczególnie przyjrzeliśmy się sytuacji beneficjentów którzy nie mogą liczyć na pomoc od innych i są zdani sami sobie. Udzieliliśmy pomocy rozbitym rodzinom, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, a także samotnym kobietom.

Pomocy udzieliliśmy 30 rodzinom, których gospodarstwa domowe uległy zniszczeniu w wyniku konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu. Przeprowadziliśmy prace remontowo-budowlane. Uczestnicy projektu wraz z inżynierem określili ilość potrzebnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych.

Termin realizacji

01.10.2021–31.12.2022

Liczba odbiorców

120

Strona projektu

makehome.bitrix24.site

Co nam się udało

W ramach inicjatywy udzieliliśmy pomocy 30 rodzinom, których domy uległy zniszczeniu, przeprowadziliśmy prace remontowe. Na zakończenie projektu nagraliśmy reportaż filmowy pokazujący stan domów przed i po remoncie, wywiady z beneficjentami pomocy oraz osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Film został wyświetlony w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach oraz zostanie poprzedzony prelekcją na temat polskiej pomocy humanitarnej w Armenii.

120
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
50
ODBIORCÓW POŚREDNICH
15
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W wyniku konfliktu z 2020 roku ponad 90 000 osób narodowości ormiańskiej zostało przesiedlonych z terenu Górskiego Karabachu, który dotychczas zamieszkiwali. Większość wysiedlonej ludności (około 88%) to kobiety, dzieci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne. Wiele rodzin zostało przesiedlonych do zaniedbanych domów, które znajdują się w bardzo złym stanie i wymagają gruntownych remontów. Ponadto wiele rodzin, które straciły członków rodziny podczas konfliktu, również boryka się z problemem mieszkania w zniszczonych domach. Najczęściej zgłaszanymi problemami dotyczącymi schronienia jest: brak miejsca, słaba infrastruktura – w tym brak izolacji, ogrzewania lub innych mediów.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij