Skip links

NGO Partnership for Three Seas Initiative Międzynarodowe

Celem inicjatywy: „NGO Partnership for Three Seas Initiative” było powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Trójmorza, dzięki czemu powstała przestrzeń do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, a także promowania Trójmorza w państwach współtworzących projekt.

NGO Partnership for Three Seas Initiative jest skierowany do mieszkańców wszystkich państw składających się na inicjatywę Trójmorza (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier). Naszymi partnerami byli: ICM Jindřichův Hradec z.s. (Czechy), Innovative Education Center (Austria), Youth for Equality (Słowacja), A.T.I.C. Galati Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica (Rumunia), Ainera (Litwa), Youth Bridges Budapest (Węgry), Regional Cluster “North-East” (Bułgaria), Klub Koroških Študentov (Słowenia), Zemgale NGO Centre (Łotwa) oraz Shadow Casters (Chorwacja).

Ponadto w ramach NGO Partnership for Three Seas Initiative zorganizowaliśmy wykłady oraz debaty poświęcone tożsamości, historii, kulturze, gospodarce państw wchodzących w skład inicjatywy Trójmorza, warsztat z powoływania międzynarodowej organizacji pozarządowej. Przeprowadziliśmy warsztaty z kreowania internetowych kampanii społecznych, stworzyliśmy film promujący inicjatywę Trójmorza oraz samą Federację oraz stworzyliśmy publikacje pokonferencyjną.

Termin realizacji

15.04.2021–15.12.2021

Liczba odbiorców

300 000

Strona projektu

3sfederation.com

Co nam się udało

W ramach projektu NGO PartnerShip for three seas initiative przeprowadziliśmy seminarium międzynarodowe, w którym udział wzięli przedstawicieli organizacji pozarządowych z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.  Celem spotkania było stworzenie międzynarodowej federacji, której zadaniem było działanie na rzecz promowania idei Trójmorza wśród młodych ludzi pochodzących z krajów naszych partnerów. Przeprowadziliśmy konferencje, stworzyliśmy film promujący Trójmorze i stworzoną Federację. Powstało 11 kampanii społecznych skierowanych do młodzieży oraz wystosowaliśmy petycję do Komisji Europejskiej.

300 000
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
30 000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
13
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Trójmorze posiada potężną siłę negocjacyjną zarówno w ramach struktur unijnych, jak i w relacjach z państwami trzecimi. Dlatego zaistniała potrzeba budowania gospodarczych i społecznych więzi między naszymi krajami, ponieważ łączy nas nie tylko wspólnota interesów, ale przede wszystkim wspólne dziedzictwo kulturowe. Trójmorze to zamysł mający doprowadzić do autentycznej spójności UE oraz wzmacniający tożsamość Europy Środkowej. Państwa regionu posiadają wspólny cywilizacyjny i tożsamościowy fundament. Polska będzie dążyła do rozwijania wspólnej infrastruktury cyfrowej, transportowej i energetycznej. Realizacja wielkiego projektu tworzonego przez niewielkie kraje stanie się cywilizacyjnym przełomem dla regionu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij