Skip links

Wolontariusze w Akcji – Superbohaterowie NGOMiędzynardowe

Inicjatywa koncentruje się na zarządzaniu wolontariatem oraz rozwijaniu kompetencji zarówno wolontariuszy, jak i pracowników fundacji. Koordynator projektu będzie pełnił rolę kluczową, odpowiadając za nadzór i kontrolę wszystkich działań. Jego obowiązki będą obejmowały planowanie, organizowanie i egzekwowanie zadań związanych z projektem, co pozwoli na efektywną realizację celów.

Głównymi odbiorcami projektu są wolontariusze i pracownicy fundacji. Projekt został zaprojektowany tak, aby sprostać ich potrzebom edukacyjnym i rozwojowym. Dzięki temu, uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i kompetencji w wybranych obszarach, co przyczyni się do efektywniejszego realizowania misji organizacji.

W ramach projektu przewidziano zakup bazy szkoleń, która umożliwi indywidualny dobór materiałów edukacyjnych dla wolontariuszy i pracowników. To inwestycja, która ma na celu długofalowe rozwijanie kompetencji uczestników. Ponadto, projekt zakłada przeprowadzenie trzech etapów ewaluacji: ex ante, on-going i ex post. Każdy z tych etapów ma na celu dokładną ocenę stopnia realizacji celów projektowych i umożliwi wprowadzenie ewentualnych korekt.

Termin realizacji

01.09.2023r. –31.08.2026r.

Co nam się udało

Kluczowym zadaniem w projekcie jest zakup bazy szkoleń dla wolontariuszy i pracowników. Ta baza będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i umożliwi samodzielny dobór szkoleń przez uczestników. Dodatkowo, koordynator projektu będzie odpowiedzialny za zarządzanie komunikacją między wszystkimi zainteresowanymi stronami, monitorowanie postępów i ewaluację działań. Wszystko to ma na celu zapewnienie sprawnego przebiegu projektu i osiągnięcie zamierzonych celów.

Obszar interwencji

Projekt będzie korzystał z Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW) w celu efektywnego zarządzania działaniami wolontariuszy. System ten pozwoli na rejestrowanie wszystkich informacji związanych z działaniami prowadzonymi przez wolontariuszy. Ponadto, projekt ma na celu promowanie wartości związanych z włączeniem i różnorodnością społeczną, co jest zgodne z misją organizacji.

Logo-podstawowe-Kolor

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij