Skip links

Szczekociny Miejsce Aktywności Młodzieży Edukacyjne

Celem projektu było podwyższenie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, młodzieży Szczekocińskiej. Uczestnicy inicjatywy wzięli oni udział w cyklu warsztatów z zakresu tematyki team buildingu, design thinkingu, kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych.

Grupą docelową projektu była młodzież, która wzięła udział w zajęciach odbywających się w małych 10-osobowych grupach, w wymiarze około 45 godzin, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Każdy z uczestników został objęty wsparciem mentora.

Podczas warsztatu poruszone zostały zagadnienia: wprowadzenie do tematu współpracy w grupie, dzielenie się pomysłami, wspólne podejmowanie decyzji, bycie dobrym współpracownikiem, akceptacja różnorodności, umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole, skuteczne rozdzielanie zadań pomiędzy członkami grupy. Podczas warsztatu uczestnicy nauczyli się od podstaw tworzyć swoją własną akcję społeczną, poprzez korzystanie z matryc akcji społecznych, zawierających miejsce na opis: wybranej społeczności lokalnej i jej problemów, celu realizacji akcji i zakładanych rezultatów, podejmowanych działań podczas akcji, przypisanych zadań do poszczególnych uczestników grupy, szczegółów realizacji: czasu, miejsca, zakładanych wydatków. miejsca i czasu przeprowadzenia akcji.

Termin realizacji

16.09.2021–31.08.2022

Liczba odbiorców

150

Strona projektu

-

Co nam się udało

Podczas warsztatów uczestnicy poznali techniki aktywnego słuchania, właściwej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, podejmowania interakcji, bariery utrudniające komunikację i ich zwalczanie, nauczyli się wystąpień publicznych, przyjmowania krytyki i radzenia sobie z nią, a także wzmocnili pewność siebie. Podczas zajęć poruszona była tematyka asertywności i samooceny, ukształtowali oni umiejętności rozpoznawania problemów i emocji innych na materiale filmowym i zdjęciowym, umiejętność mówienia o emocjach, skuteczna autoprezentacja oraz zdrowa samoocena.

150
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
100
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Zauważyliśmy, że wiele młodych ludzi nie posiada kompetencji komunikacyjnych, społecznych, nie potrafi pracować w grupie oraz mają problem z myśleniem twórczym. Przez to mają ograniczone możliwości znalezienia pracy. Dlatego właśnie powstała inicjatywa „Szczekociny miejsce aktywizacji młodzieży”, powstała by pomagać młodzieży nabyć potrzebnych w życiu kompetencji komunikacyjnych.

Projekt dofinansowany ze środków Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij