Skip links

Ekologia Łączy Ludzi Międzynarodowe

Głównym celem projektu był profesjonalny rozwój kadry kształcącej w obszarze edukacji ekologicznej. Inicjatywa miała na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat metod edukacji włączające w Norwegii, w tym sposobów prowadzenia zajęć, jak również wsparcia dzieci i młodzieży o lekkim stopniu niepełnosprawności. Nowo poznane narzędzia i metody pozwoliły efektywniej prowadzić edukacje ekologiczną, włączając w nią również dzieci i młodzież niepełnosprawną.

W inicjatywie Ekologia łączy ludzi wzięło udział 20 pracowników, pracujących w obszarze edukacji ekologicznej.  Byli to przedstawiciele i przedstawicielki organizacji ekologicznych z województwa śląskiego.

W ramach projektu 20 pracowników podniosło swoje kompetencje z zakresu włączania osób o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej do swojego programu edukacji ekologicznej. W oparciu o doświadczenie i dobre praktyki stosowane przez TTB Association z Norwegii, stworzyliśmy scenariusze integracyjnych warsztatów z edukacji ekologicznej, w których udział będą mogły brać zarówno osoby niepełnosprawne jak i zdrowe. Scenariusze zostały rozesłane do 50 ośrodków edukacji ekologicznej w Polsce oraz umieszczone na  stronie internetowej Wnioskodawcy na wolnej licencji. Cel został osiągnięty poprzez cykl 5-dniowych intensywnych szkoleń przeprowadzonych przez doświadczonego norweskiego trenera z organizacji TTB Association. Czas warsztatów wyniósł 40 h. Szkolenie zostało przeprowadzone dla 10 liderów i 10 liderek z 10 organizacji ekologicznych z województwa śląskiego.

Termin realizacji

01.07.2021-31.10.2021

Liczba odbiorców

20

Strona projektu

-

Co nam się udało

Udało nam się przeprowadzić 4 warsztaty integracyjnej edukacji ekologicznej, szkolenia te miały na celu aktywne włączenie osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. W ramach szkolenia  uczestnicy podnieśli swoje kompetencje poprzez wymianę doświadczeń na temat edukacji włączającej w obszarze edukacji ekologicznej. Ponadto stworzyliśmy 4 scenariusze warsztatów edukacyjnych, które zawierają polskie i norweskie doświadczenia.

20
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
80
ODBIORCÓW POŚREDNICH
8
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Zgodnie z norweskimi założeniami przyjmuje się, że to nie niepełnosprawny musi się dostosować do społeczeństwa, ale społeczeństwo do niego. Społeczny model niepełnosprawności podkreśla też, że niepełnosprawność nie jest deficytem, ale wyrazem różnorodności. Zmiana podejścia do niepełnosprawności ma służyć uniezależnianiu się osób  niepełnosprawnych od pomocy państwa oraz ich społecznemu włączeniu. W Polsce osobom niepełnosprawnym dedykowane jest tzw. kształcenie specjalne. Taki model jest obecnie uznawany w Europie za przestarzały z uwagi na swój charakter segregacyjny, czyli oddzielający od siebie dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne.

iceland

Projekt „Ekologia łączy ludzi” korzysta z dofinansowania o wartości 10 259 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Programu Edukacja z Funduszy EOG. Celem projektu jest profesjonalny rozwój kadry pracującej w obszarze edukacji ekologicznej w zakresie włączania osób o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej do programów edukacji ekologicznej.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij