Skip links

Via Carpathia – the Road of Diversity Międzynarodowe

Projekt miał na celu promocję strategicznego znaczenia Via Carpathia dla integracji i współpracy naszego regionu w wymiarze kulturalnym i gospodarczym. Idea zbudowania szlaku Via Carpathia ma potężne znaczenie dla przyszłości tej części Europy, dlatego uznaliśmy, że ta wielka europejska idea, powstała w 2006 r. w czasie konferencji w Łańcucie powinna być przedmiotem dyskusji w Polsce i Europie.

Inicjatywa była kierowana do młodych ludzi interesujących się historią i nie tylko.  Nasi partnerzy byli z Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, Litwy, Grecji i Turcji.

Rezultaty naszych warsztatów i dyskusji propagowaliśmy poprzez solidnie przygotowaną i zrealizowaną kampanię społeczną dlatego też w trakcie naszego projektu nauczyliśmy się planowania i realizowania międzynarodowych kampanii społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W rezultacie stworzyliśmy kampanię społeczną, realizowaną w krajach partnerów, która promuje Via Carpathia jako połączenie kulturowe, gospodarcze, społeczne i tranzytowe. Elementem kampanii był list otwarty do Komisji Europejskiej, w którym uczestnicy wyrazili swoje poparcie dla tej idei.

Termin realizacji

01.08.2017–28.02.2018

Liczba odbiorców

30

Strona projektu

-

Co nam się udało

Uczestnicy zwiększyli świadomość międzykulturową, poprzez uczestnictwo w wymianie międzynarodowej wraz z młodymi ludźmi z siedmiu różnych krajów, wspólne zajęcia i warsztaty oraz wieczorki międzykulturowe, debaty Oxfordzkie, odgrywania ról w ramach warsztatów, symulacji oraz aktywności na świeżym powietrzu. Pozwoli to młodzieży na odkrywanie nowych kultur, zwyczajów i innych stylów życia w ramach współpracy i dialogu międzykulturowego. Młodzież zwiększy swoją aktywność w życiu społecznym, poprzez zdobycie umiejętności prowadzenie kampanii informacyjnej oraz społecznej.

30
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
100
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
7
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Zrealizowaliśmy ten projekt, ponieważ uważamy, że idea zbudowania szlaku Via Carpathia ma potężne znaczenie dla przyszłości tej części Europy, uważamy, że ta wielka europejska idea, która powstał w 2006 r. w czasie konferencji w Łańcucie – powinna być przedmiotem dyskusji w Polsce i Europie. Razem z naszymi partnerami z Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, Litwy, Grecji i Turcji chcemy wspólnie działać na rzecz rozszerzenia debaty wokół Via Carpathia i pogłębienia dyskusji. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że projekt ten ma strategiczne znaczenie dla integracji i współpracy naszego regionu, co wymiernie przełoży się na nasze życie codzienne.

Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij