Skip links

Understanding Other Międzynarodowe

Głównym założeniem projektu była wymiana młodzieżowa, w której udział wzięło 25 młodych ludzi z różnych państw. Wymiana miała na celu zwiększenie zrozumienia dla sytuacji uchodźców przez uczestników, promowanie tolerancji i zrozumienia w ich środowiskach lokalnych, a także do wzrostu ilości wolontariuszy działających obozach dla uchodźców/imigrantów. Efektem wymiany było wytypowanie i przygotowanie liderów młodzieżowych, którzy mieliby poprowadzić działania w swoich lokalnych środowiskach, tym samym pogłębiając świadomość społeczności o sytuacji uchodźców.

Uczestnikami naszego projektu była młodzież z pięciu państw: Polski, Armenii, Bułgarii, Portugalii i Litwy ukierunkowana na budowanie tolerancji i zrozumienia dla uchodźców, która dodatkowo w ramach współpracy z organizacjami partnerskimi, prowadziła zajęcia dla młodzieży, początkowo z udziałem uczniów gliwickich szkół średnich a po przyjeździe do swoich krajów uczestnicy pracowali z młodzieżą ze swojego lokalnego środowiska w oparciu o scenariusze wypracowanych wcześniej modeli warsztatów.

Dzięki udziałowi w wymianie uczestnicy lepiej poznali zagadnienia związane z imigrantami i uchodźcami, nauczyli się przekazywać dalej zdobytą wiedzę oraz jak samodzielnie realizować warsztaty międzykulturowe. Stali się bardziej otwarci na inność, a także zdobyli kompetencje językowe oraz umiejętność pracy w grupach. Przede wszystkim zdobyli sieć kontaktów zagranicznych potrzebnych do realizowania dalszych działań, zapoznali się też trochę z polską rzeczywistością, co pozwoli im lepiej rozumieć nasz kraj.

Termin realizacji

01.06.2017–30.11.2017

Liczba odbiorców

24

Strona projektu

-

Co nam się udało

Udało nam się zorganizować warsztaty dla młodzieży z gliwickich szkół średnich, podczas których dzięki ćwiczeniom i debatom uczniowie otworzyli się bardziej na omawiane zagadnienia, a ich podejście do tematu zaczęło uwzględniać cechy i odrębności innej kultury. Ponadto młodzież została zachęcona do działań wolontariackich na rzecz uchodźców/imigrantów w swoich krajach. Poznali też osoby z innych
krajów. Ponadto każdemu uczestnikowi projektu wystawiony został certyfikat Youthpass. Udało nam się również zorganizować spotkanie z wolontariuszami pracującymi na wyspie Lesbos w Grecji, a także spotkać się z autentycznym syryjskim uchodźcą, który pracuje jako lekarz w Zabrzu.

24
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
100
ODBIORCÓW POŚREDNICH
13
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Coraz częstsza emigracja do krajów bardziej rozwiniętych oraz łatwiejsze i szybsze podróże sprzyjają wielokulturowości społeczeństw. Nierzadko jednak pomimo pozornie prostego przekraczania granic państw, społeczeństwa nie są na to przygotowane, mają problemy z tolerancją i zrozumieniem dla obcych kultur. Kryzys emigracyjny znacząco nasilił ten problem, wobec tego powstał projekt Understanding Other, który swoimi działaniami przyczynia większego zrozumienia sytuacji uchodźców oraz promowania tolerancji.

Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij