Skip links

100 Grantów na 100 Lecie Niepodległości Poradnicze

Celem projektu był rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu gruntowego. W ramach konkursu organizacje będą mogły pozyskać środki na realizację swoich działań i projektów. Konkurs bezpośrednio miał zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. A także zaktywizować i wesprzeć członków oraz pracowników grup nieformalnych i grup samopomocowych. Dzięki inicjatywie również lokalne społeczności miały zostać zaktywizowane i zwiększyć swoje działania o charakterze wspólnego dobra, mieszczące się w katalogu sfer pożytku publicznego.

Odbiorcami akcji były młode organizacje pozarządowe województwa śląskiego, szukające wsparcia finansowego dla realizacji swoich projektów społecznych. Z finansowania mogły również skorzystać obywatelskie i samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób. Wszystkie organizacje mogły składać wnioski o udział w konkursie na stronie projektu.

W rezultacie w ciągu 2 lat zrealizowanych zostało blisko 150 mikroprojektów przez młode organizacje, grupy nieformalne i samopomocowe, nastawione na dobro wspólne, wsparcie i aktywizowanie mieszkańców. Projekty mikrograntowe bezpośrednio zaktywizowały i wsparły co najmniej 800 członków, pracowników, wolontariuszy organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych. Oprócz tego około 50 młodych organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych otrzymało wsparcie na zakup sprzętu, materiałów i szkoleń do rozwoju organizacyjnego na starcie. Ponadto podczas trwania naszego projektu 200 organizacji uzyskało nasze wsparcie finansowe dla swoich działań.

Termin realizacji

05.2018–12.2019

Liczba odbiorców

600

Strona projektu

-

Co nam się udało

Przez realizację projektu udało nam się przyczynić do zwiększenia roli inicjatyw oddolnych, a także wesprzeć młode organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego. Dzięki inicjatywie, poprzez młode organizacje udało się zrealizować blisko 150 mikroprojektów na rzecz szeroko pojętych działań społecznych. Zdobyte doświadczenie i wiedza podczas realizacji projektów będą miły bezpośredni wpływ na przyszłe możliwości realizacji inicjatyw przez owe małe organizacje.

600
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
1000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
20
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Młode organizacje na pierwszym miejscu trudności w działaniu wskazują problemy z pozyskiwaniem funduszy. Dotyczy to organizacji z wszystkich dziedzin trzeciego sektora. Problemy te objawiają się zarówno w zakresie poziomu skomplikowania wniosków, sposobu korzystania z pozyskanych środków, a także ich rozliczania. Młode organizacje często nie mają okazji do pozyskania funduszy z uwagi na postawioną barierę wejścia (np. brak wymaganego doświadczenia projektowego). Problem z pozyskiwaniem funduszy jest najczęściej wskazywaną przeszkodą rozwoju młodej organizacji pozarządowej. Inicjatywa ta powstała właśnie z myślą o młodych organizacjach, ma na celu umożliwić realizację ich projektów i tym samym zwiększenie ich doświadczenia.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij