Skip links

Wpływ Digital Service Act na funkcjonowanie organizacji społecznych w UE

Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act, DSA), który w pełni zaczął obowiązywać od 17 lutego 2024 roku, stanowi kluczową regulację mającą na celu reformę cyfrowego ekosystemu w Unii Europejskiej. Jest to odpowiedź na rosnące wyzwania związane z szerokim zakresem platform cyfrowych, które wpływają na codzienne życie obywateli oraz działalność organizacji społecznych.

Główne aspekty DSA

1.Ochrona danych i prywatności

DSA nakłada na platformy cyfrowe, takie jak media społecznościowe i sklepy aplikacji, obowiązek zwiększonej ochrony danych osobowych użytkowników, co jest szczególnie istotne dla organizacji społecznych przetwarzających wrażliwe informacje. Dzięki większej kontroli nad sposobem przetwarzania danych przez platformy, organizacje te mogą lepiej chronić prywatność swoich beneficjentów.

2. Walka z nielegalnymi treściami i dezinformacją

DSA wymusza na platformach cyfrowych implementację skutecznych mechanizmów do detekcji, moderacji i zwalczania nielegalnych treści. Organizacje społeczne, które często borykają się z problemem dezinformacji, mogą teraz oczekiwać, że platformy będą aktywnie wspierać ich wysiłki w promowaniu prawdziwych informacji i ochronie przed szkodliwymi treściami.

3. Transparentność algorytmów

Zwiększona przejrzystość algorytmów używanych przez platformy do rekomendacji treści pozwala organizacjom lepiej zrozumieć, jak ich komunikaty są rozpowszechniane wśród użytkowników. Jest to kluczowe dla efektywnego dotarcia z kampaniami edukacyjnymi czy społecznymi.

4. Zmiany w zakresie odpowiedzialności

DSA wprowadza tzw. klauzulę “Dobrego Samarytanina”, która chroni organizacje prowadzące działania moderacyjne przed utratą prawnych środków obrony za proaktywne działania przeciwko nielegalnym treściom. Organizacje społeczne mogą teraz intensywniej i bez większych obaw prawnych moderować treści, które uznają za szkodliwe.

5. Wyzwania administracyjne i prawne

Nowe przepisy wymagają od organizacji społecznych, szczególnie tych z siedzibą poza UE, ale działających na jej terenie, wyznaczenia przedstawiciela w UE, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi i potencjalnym ryzykiem prawnym.

6. Długoterminowe implikacje dla organizacji społecznych

Efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez DSA może przyczynić się do zwiększenia transparentności, zaufania oraz bezpieczeństwa w cyfrowym środowisku. Organizacje społeczne, które dostosują się do nowych przepisów, będą mogły nie tylko lepiej chronić swoich beneficjentów, ale także efektywniej wspierać swoje misje.

Implementacja DSA jest więc nie tylko wyzwaniem, ale i szansą dla organizacji społecznych, by zwiększyć swoją efektywność operacyjną oraz wpływ na kształtowanie bezpieczniejszego i bardziej odpowiedzialnego środowiska cyfrowego. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem regulacji oraz dodatkowymi materiałami na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/commission/pressc…413_EN.pdf.

Autor: Petros Tovmasyan

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij