Skip links

Unijne programy wsparcia polityki i praktyki edukacyjnej na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji FERS 2024.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne organizacje działające w obszarze integracji obywateli państw trzecich. Odbędzie się ono 14 marca 2024 roku w Gliwicach, przy ul. O. Jana Siemińskiego 22, o godzinie 17.

Cel spotkania:
1) Omówienie ze środowiskiem organizacji działających w obszarze integracji obywateli państw trzecich fiszki Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej wsparcia polityki i praktyki edukacyjnej na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji, omawianych w ramach pracy Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
2) Dyskusja na temat potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji.

Agenda:
1. Prezentacja działania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
2. Prezentacja fiszki, która dotyczy wsparcia polityki i praktyki edukacyjnej na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji
3. Dyskusja na temat potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji.
4. Omówienie wniosków i rekomendacji dla KM FERS.
5. Zakończenie spotkania.

Klaster Innowacji Społecznych realizuje to spotkanie jako członek Komitetu Monitorującego FERS.

O Komitecie Monitorującym

Komitet Monitorujący jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez IZ w formie zarządzenia. Jego głównym celem jest wsparcie IZ w procesie monitorowania i wdrażania programu.

W skład Komitetu Monitorującego FERS wchodzą przedstawiciele:        

  • IZ FERS,        
  • Instytucji Pośredniczących ustanowionych w systemie realizacji programu FERS,        
  • Instytucji Państwa Członkowskiego,        
  • partnerzy, o których mowa w art. 8  rozporządzenia ogólnego oraz        
  • obserwatorzy.

W pracach KM FERS uczestniczą również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący funkcję monitorującą i doradczą.

Zadania KM określa  rozporządzenie ogólne (art. 40).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij