Skip links

Regranding Organizacji Poradniczych: Inicjatywa 2022-2023

Regranding Organizacji Poradniczych to inicjatywa mająca na celu wsparcie placówek poradniczych działających na terenie Polski. Jest to przedsięwzięcie skierowane do organizacji niemogących samodzielnie zaciągać zobowiązań, a więc m.in. uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego, innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej.

Celem projektu jest wsparcie finansowe i edukacyjne organizacji, które działają na rzecz różnych grup społecznych w obszarach takich jak poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne, rodzinno-pedagogiczne, konsumenckie i zawodowe. W ramach konkursu przyznano wpłynęło 69 wniosków, z czego przyznano już 34 mikrodotacji na kwotę od 10 000 do 20 000 zł, a łącznie na sumę 400 000 zł.

Obecnie po rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu funduszy, wkroczyliśmy już w drugi etap realizacji projektu. W celu wsparcia beneficjentów, podejmujemy działania edukacyjne, animacyjne i promocyjne, dlatego przeprowadzimy działania mające na celu profesjonalizację i rozwój kompetencji przedstawicieli organizacji poradniczych. Obejmować one będą szkolenia online z różnych aspektów zarządzania projektami, a także warsztaty z pisania projektów, promowania, dokumentacji i finansów.

Kolejnym krokiem w realizacji tego przedsięwzięcia jest wdrożenie specjalnego systemu z generatorem, który ułatwi składanie i sprawozdanie wniosków. Towarzyszyć temu będą filmy instruktażowe oraz infolinia ekspertów, którzy będą dostępni dla grantobiorców.

Inicjatywa zwraca uwagę na praktyczne i kompetencyjne wzmocnienie organizacji, które działają na rzecz osób potrzebujących, oraz na stworzenie sprawnego systemu składania i sprawdzania wniosków. W ramach inicjatywy, realizatorzy projektu przewidują także spotkania przygotowawcze dla zespołu projektowego, 6 spotkań informacyjnych online, warsztaty online z pisania, promowania i dokumentacji projektów oraz finansów, oraz stworzenie specjalnego systemu z generatorem wniosków i filmy instruktażowe.

Ostatecznym celem jest wsparcie realizacji usług poradniczych przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zwiększenie ich profesjonalizacji, potencjału i trwałości, oraz pozytywny wpływ na funkcjonowanie i wspieranie osób potrzebujących z całej Polski. Okres realizacji zadania to 01.08.2022 – 31.12.2023 r., z osobnymi działaniami przygotowawczymi, promocyjnymi, konkursowymi, edukacyjnymi i ewaluacyjnymi.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij