Skip links

Co do dzisiaj przetrwało z dawnych zabaw?

Kestle, kulanie felgi, strzelanie ze szlojdra – to gry, w które dzieci bawiły się na osiedlach robotniczych na Górnym Śląsku. Co do dzisiaj przetrwało z dawnych zabaw? Jak wyglądał śląski folklor dziecięcy?

W ramach inicjatywy „Śląski folklor dziecięcy – świat graczek i bawidołków” chcemy chronić od zapomnienia dawną kulturę Górnego Śląska, szczególnie dziecięcą. Gry i zabawy służyły nie tylko rozrywce, ale stanowiły fundamenty budowania wartości takich jak odpowiedzialność, odwaga i braterstwo. Teraz, mało kto pamięta jak bawił się „za bajtla”. My przeprowadzimy wywiady z ludźmi, którzy jeszcze pamiętają i zachowamy te tradycje na nośnikach cyfrowych, żeby dzieci już zawsze znały zasady budowania szlojdra i innych śląskich gier i zabaw.

Odbędą się wywiady pogłębione ze starszymi mieszkańcami miast województwa śląskiego. Porozmawiamy z seniorami o śląskim folklorze dziecięcym. Zebrane opowieści wykorzystamy do stworzenia strony internetowej oraz “Elementarz graczek i bawidołków”. Zgromadzone materiały oraz spisane opowieści zostaną następnie wykorzystane do przeprowadzenia warsztatów międzypokoleniowych, podczas których seniorzy będą opowiadać dzieciom o grach i zabawach. Warsztaty odbędą się w dzielnicowych domach kultury. Plansze “Elementarz śląskich graczek i bawidołków” zostaną przekazane bezpłatnie wszystkim domom kultury w aglomeracji śląskiej.

Za nami już pierwsze rozmowy, zobaczcie sami! Ostatnio przeprowadziliśmy wywiad z Panią Ritą, która na spotkanie klasowe przygotowała wiersz. Wiersz ten opisuje jak kiedyś wyglądało życie w familokach i na placach.

To pierwszy fragment naszych wywiadów z osobami pamiętającymi “tamte czasy” zapraszamy wszystkich chętnych na rozmowę i upamiętnienie Śląskiego Folkloru Dziecięcego.

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2022.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij