Skip links

Pierwsza transza środków z KPO przekazana Polsce

15 kwietnia Polska otrzymała od Komisji Europejskiej historyczną transzę finansową w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wynoszącą 27 miliardów złotych. Jest to największa pojedyncza płatność, jaką Polska przyjęła od Unii Europejskiej przez 20 lat swojego członkostwa. Jak poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to wydarzenie stanowi istotny moment w relacjach finansowych z UE.

W pierwszej połowie 2024 roku, środki z KPO zostaną zainwestowane w szereg kluczowych projektów, które mają na celu poprawę jakości życia oraz infrastruktury technologicznej i społecznej w Polsce:

1. Czyste Powietrze – inwestycje przekraczające 1,6 miliarda złotych zostaną przeznaczone na poprawę jakości powietrza, co przyczyni się do walki z zanieczyszczeniami i poprawy stanu środowiska naturalnego.

2. Dostęp do Internetu – ponad 720 milionów złotych zostanie wykorzystanych na zapewnienie szybkiego internetu w tzw. białych plamach, co umożliwi większą cyfryzację i dostępność do zasobów cyfrowych na obszarach dotychczas słabo zintegrowanych technologicznie.

3. Bezpieczeństwo na kolei – modernizacja przejazdów kolejowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego pochłoną ponad 570 milionów złotych, co zwiększy bezpieczeństwo i efektywność transportu kolejowego.

4. Bezpieczeństwo transportu drogowego – blisko 400 milionów złotych będzie inwestowane w modernizację niebezpiecznych punktów, budowę obwodnic, oraz instalacje urządzeń nadzoru ruchu drogowego, co ma na celu zmniejszenie liczby wypadków i poprawę płynności ruchu.

5. Wsparcie dla MŚP w rolnictwie – ponad 250 milionów złotych zostanie przeznaczone na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych, co umocni sektor rolny i przyczyni się do jego modernizacji.

6. Rozwój opieki nad dziećmi – nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych zostaną stworzone za ponad 200 milionów złotych, co pomoże wspierać rodziny i zapewnić lepsze warunki dla rozwoju najmłodszych.

7. Edukacja i kształcenie zawodowe i inwestycje wartości ponad 160 milionów złotych w kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe oraz uczenie się przez całe życie otworzą nowe możliwości dla studentów i pracowników pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

8. Wsparcie edukacyjne dla nauczycieli – ponad 150 milionów złotych zostanie przeznaczone na vouchery na laptopy dla nauczycieli, co znacząco wspomoże proces dydaktyczny i przyspieszy integrację cyfrową w szkolnictwie.

Należy odnotować, że 8 grudnia 2023 r. zmieniony Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został przyjęty przez Radę UE. Można się z nim zapoznać poniżej.

Podsumowanie rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): prezentacja  (PDF 937 KB).

Autor: Petros Tovmasyan

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij