Skip links

Otrzymaliśmy Akredytację Erasmus+ na lata 2023-2027

Jako Fundacja Klaster Innowacji Społecznych posiadamy akredytację Erasmus+ na okres 2023-2027 od Komisji Europejskiej. Akredytacja ta jest potwierdzeniem spełnienia przez fundację wysokich standardów europejskich w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, szkoleniowych i młodzieżowych.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Akredytacja w ramach tego programu jest przyznawana organizacjom, które wykazują się wyjątkową jakością w planowaniu i wykonaniu projektów edukacyjnych. Obejmuje to zarządzanie projektami, innowacyjność, a także mierzalny wpływ na uczestników i społeczności.

Przyznanie akredytacji Erasmus+ oznacza, że nasza fundacja została uznana za instytucję spełniającą te wymogi, co umożliwia łatwiejszy dostęp do finansowania w ramach programu Erasmus+ oraz ułatwia realizację transgranicznych projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Jest to również potwierdzenie jakości i efektywności działań fundacji, co stanowi ważny element w budowaniu zaufania i rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.

Celem akredytacji Erasmus+ jest również promowanie długoterminowej współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, szkolenia i młodzieży. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze efektywniej wspierać wymianę wiedzy i najlepszych praktyk, co przyczyni się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze innowacji społecznych.

Nasza misja i cele skupiają się na wspieraniu rozwoju młodzieży, promocji demokracji i poszanowaniu różnorodności, działaniu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i ekologii, a także na wyrównywaniu szans i przezwyciężaniu barier społecznych. Jako lider wśród organizacji realizujących międzynarodowe projekty na Śląsku, dążymy do angażowania osób z mniejszymi szansami i zapewnienia młodzieży stałego dostępu do aktywności edukacyjnych i społecznych.

Staramy się dopasować nasze działania do pojawiających się bieżących potrzeb, które identyfikujemy na podstawie pracy z młodzieżą podczas warsztatów, szkoleń, wymian międzynarodowych i cyklicznych spotkań. Śledzimy aktualne badania i dostosowujemy nasze projekty, aby odpowiedzieć na potrzeby osób z mniejszymi szansami, w tym osób niepełnosprawnych, cudzoziemców, uchodźców oraz osób mierzących się z barierami geograficznymi, społecznymi i kulturowymi.

Nasze działania dotyczą również wsparcia uchodźców, organizacji warsztatów integracyjnych, kształcenia umiejętności społecznych i kursów językowych. Chcemy zaszczepić w młodzieży chęć ciągłej nauki i inspirować do podejmowania aktywności na każdym polu, w tym obywatelskim, ekologicznym czy cyfrowym.

Przyznanie nam akredytacji Erasmus+ na lata 2023-2027 jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju i realizacji jej misji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij