Skip links

Nowa edycja konkursu Regranting Organizacji Poradniczych

Nowy nabór wniosków w ramach inicjatywy Regranting Organizacji Poradniczych, skierowanej do uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji poradniczych bez osobowości prawnej działających na terenie Polski, został oficjalnie otwarty i potrwa do 12 czerwca 2024 roku.

W ramach tego naboru planowane jest przyznanie 26 mikrodotacji, z kwotami w przedziale od 10 000 do 20 000 złotych, co w sumie daje pulę finansową wynoszącą 260 000 złotych. Celem projektu jest dostarczenie wsparcia finansowego i edukacyjnego w kluczowych obszarach, takich jak poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne, rodzinno-pedagogiczne, konsumenckie i zawodowe.

Po zakończeniu procesu rozdysponowania środków, projekt przejdzie w drugą fazę, która obejmuje wszechstronne wsparcie dla beneficjentów. Planowane są różnorodne inicjatywy edukacyjne, w tym szkolenia online z zakresu zarządzania projektami oraz praktyczne warsztaty dotyczące przygotowywania wniosków, promocji, dokumentacji i zarządzania finansami.

Projekt przewiduje również wdrożenie specjalnego systemu z generatorem wniosków, który ma na celu ułatwienie składania i sprawozdawania wniosków. Wsparciem dla tego systemu będą filmy instruktażowe oraz infolinia ekspertów dostępna dla grantobiorców.

Celem głównym jest nie tylko bezpośrednie wsparcie dla organizacji, ale także wzmacnianie ich kompetencji. Planowane są liczne spotkania przygotowawcze dla zespołu projektowego, spotkania informacyjne online, oraz dalsze warsztaty i szkolenia. Końcowy cel projektu to wsparcie świadczenia usług poradniczych przez organizacje nieposiadające osobowości prawnej, ich profesjonalizacja i wzrost trwałości, co pozytywnie wpłynie na działanie i wsparcie osób potrzebujących na terenie całej Polski. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2026 roku, obejmując szereg działań przygotowawczych, promocyjnych, konkursowych, edukacyjnych i ewaluacyjnych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij