Skip links

Bezpłatna oferta skierowana do Mieszkańców Warszawy!

W dobie cyfrowego świata ciekawą inicjatywą wydaje się oferta warszawskiej organizacji pozarządowej – Fundacji Groteka. Organizacja ta, której tradycje sięgają roku 1975, ma na celu upowszechnianie gier i rozrywek umysłowych poprzez organizowanie bezpłatnych imprez o charakterze szkoleniowym i rozrywkowym, łączących zabawę z grami umysłowymi. Jej działalność zaowocowała setkami narad i szkoleń (w tym ogólnokrajowych i międzynarodowych), tysiącami imprez dla młodzieży, produkcją wielkonakładowych gier oraz powstaniem Krajowej Rady Upowszechniania Gier (www.groteka.pl/o-nas).

Groteka zyskała uznanie, otrzymując liczne wyróżnienia i nagrody, w tym prestiżową nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jej popularność wymusiła przyznanie reprezentacyjnej siedziby przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, w miejscu dawnych kawiarni „Uśmiech”, „Piosenka” i restauracji „Kaprys”. W tym miejscu powstały kluby poszczególnych gier, takich jak Go, Otello, szachy heksagonalne, Reversi, które do końca 1981 roku skupiały niemal 1200 członków. Rolę Groteki kontynuuje, założone w 1992 roku z inicjatywy Cezarego Domińczaka, Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych oraz Fundacja Groteka, powołana do życia w 2014 roku.

W 2022 roku Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dostrzegł działalność Fundacji i przyznał jej dofinansowanie na projekt „Aktywne Patriotyczne Włochy” w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, który jest zaplanowany do realizacji w latach 2022-2024.

W ramach bezpłatnej oferty skierowanej do mieszkańców Warszawy, Groteka chce popularyzować gry umysłowe, takie jak szachy czy układanki logiczne, poprzez prowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów w warszawskich szkołach podstawowych. Groteka 3D to 45-minutowe warsztaty dla klas I-VIII szkół podstawowych z układankami logicznymi opartymi na sześcianach foremnych, rozwijającymi wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, strategie działania, intuicję geometryczną i matematyczną oraz kreatywność – wszystko to w ramach zabawy. Dla mieszkańców w różnych otwartych przestrzeniach publicznych, takich jak domy kultury czy szkoły, instruktorzy Groteki zaprezentują tradycyjne historyczne gry planszowe z całego świata.

Ponadto organizacja będzie prowadziła spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie upowszechniania gier i rozrywek umysłowych „GROTEKA”. Szkolenia są adresowane do wolontariuszy Groteki, jak również do osób i instytucji, które prowadzą lub będą prowadzić zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe lub klubowe.

W trakcie szkolenia zaproponuje następujące zajęcia tematyczne:

  • Jak założyć klub gier? Gdzie zaopatrzyć się w gry i literaturę tematyczną?
  • Rodzaje gier, gry, historia i reguły. Praktyczne poznawanie gier.
  • Zasady organizacji mistrzostw i turniejów gier. Systemy rozgrywek i punktacja.
  • Zasady organizacji pokazów i symultan.
  • MUZEUM GIER I ROZRYWEK UMYSŁOWYCH. GRY RÓŻNYCH EPOK I KRAJÓW. 
  • BIBLIOTEKA I ARCHIWUM specjalistycznego zbioru piśmiennictwa z zakresu gier, zabaw i rozrywek
    umysłowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, informacyjne i reklamowe, a absolwenci certyfikaty ukończenia kursu.

Zachęcamy do śledzenia gazety, Facebooka Fundacji Groteka oraz strony internetowej, gdzie regularnie będą pojawiały się informacje o propozycjach uczestnictwa w tej fascynującej przygodzie, jaką jest świat gier planszowych, strategicznych i logicznych.

Warsztaty z grami tradycyjnymi w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. – Fundacja Groteka

Projekt realizowany z środków w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij