Skip links

Śląska Akademia Kompetencji Społecznych Edukacyjne

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego młodych ludzi w wieku 14-17 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zaangażowanie ich w realizację akcji społecznych odpowiadających na problemy lokalnych społeczności. Podczas udziału w projekcie uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie skutecznej komunikacji, współpracy, tworzenia projektów, podnieśli kompetencje społeczne w zakresie pomocy społecznościom lokalnym w swoim mieście, projektowania akcji społecznych, odpowiadania na problemy lokalnej społeczności.

Inicjatywa była kierowana do młodych ludzi z województwa śląskiego, w wieku 14-17 lat. Wsparciem objęliśmy 120 młodych ludzi z 15 miast średnich województwa śląskiego (Rydułtowy, Myszków, Łaziska Górne, Knurów, Czerwionka-Leszczyny, Czeladź, Cieszyn, Bieruń, Lubliniec, Wodzisław Śląski, Żywiec, Zawiercie, Świętochłowice, Racibórz, Będzin).

W ramach inicjatywy zaangażowaliśmy młodzież do realizacji 15 akcji społecznych na rzecz wybranych społeczności lokalnych. Przeprowadziliśmy 75 warsztatów z zakresu kompetencji komunikacyjnych, społecznych, budowania zespołu, myślenia twórczego oraz odbyły się warsztaty terenowe. Nakręciliśmy 15 filmów przedstawiających zrealizowane działania, pokazujące aktywność społeczną uczestników projektu, które będą promowane wśród lokalnych społeczności. Przygotowaliśmy 15 artykułów sponsorowanych w celu promocji działań młodzieży w społeczności lokalnej.

Termin realizacji

1.06.2021–31.12.2022

Liczba odbiorców

120

Strona projektu

-

Co nam się udało

Przez cały okres trwania projektu uczestnicy pracowali z mentorami, którzy wspierali ich w trakcie warsztatów oraz podczas realizacji akcji społecznych. W rezultacie przeprowadzonych działań, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym nabyła kompetencje społeczne, które są niezbędne do przygotowania akcji społecznych odpowiadających na problemy wybranych społeczności lokalnych. Projekt przyczynił się do wzmocnienia więzi społecznych i budowania zaufania mieszkańców w stosunku do młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Poprzez prowadzone działania pokazaliśmy, że młodzież, która do tej pory sama uznawana była za marginalizowaną, potrafi pomóc i zrobić coś dla innych.

120
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Młodzież w trudnej sytuacji społecznej podejmuje większy wysiłek w porównaniu do młodzieży z dobrze funkcjonujących rodzin, aby zyskać społeczną akceptację. Ma ograniczone możliwości zaangażowania się w działalność społeczną i rozwijanie umiejętności miękkich. Młodzież w trudnej sytuacji społecznej postrzegana jest jako wymagająca wsparcia i pomocy różnych grup, a także nie wzbudzająca pozytywnych emocji wśród ludzi. Większość młodych ludzi uważa, że należy być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom, jednocześnie są oni najmniej wrażliwi na kwestie społeczne spośród wszystkich grup wiekowych i nie wiedzą w jaki sposób mogą pomagać. Młodzież przebywająca w ośrodkach wychowawczych, domach dziecka czy korzystająca ze wsparcia świetlic często doświadcza braku indywidualnego kontaktu z rodzicem, który warunkuje prawidłowe kształtowanie kompetencji społecznych. 

Projekt „Śląska Akademia Kompetencji Społecznych” – projekt rozwoju aktywności społecznej 120 osób w wieku 14-17 lat, realizowany w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij