Skip links

Obywatel.IT Edukacyjne

Celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, którzy ukończyli 25. rok życia, w tym nabycie umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększyliśmy aktywne i wszechstronne korzystanie z nowych technologii. Jednocześnie zwracaliśmy szczególną uwagę na to, aby maksymalnie wykorzystać lokalne zasoby osobowe i technologiczne grantobiorców zapewniając maksymalną integrację i efektywność projektu.

Projekt kierowany był do mieszkańców województwa śląskiego oraz opolskiego. Uczestnikami projektu były osoby powyżej 25 roku życia.

W ramach projektu przydzieliliśmy 100 mikrograntów gminom z województwa śląskiego i opolskiego w kwocie około 56000 zł każdy. W rezultacie projektu 10000 osób nabyło kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe. Stworzyliśmy 7 scenariuszy szkoleń i przeprowadziliśmy 150 godzin szkoleń. Uczestnicy nabyli umiejętności związanych z oprogramowaniem, opisanych w katalogu podstawowych kompetencji cyfrowych w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu.

Termin realizacji

19.02.2018–31.10.2019

Liczba odbiorców

10 000

Strona projektu

-

Co nam się udało

Uczestnicy szkoleń nabyli i podnieśli poziom swoich umiejętności i kompetencji cyfrowych w zakresie modułów tematycznych, objętych scenariuszami szkoleń. Szkolenia były oparte na scenariuszu przygotowanym na podstawie modułów tematycznych, opisanych w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu, tj. “Rodzic w Internecie”, “Mój biznes w sieci”, “Moje finanse i transakcje w sieci”, “Działam w sieciach społecznościowych”, “Tworzę własną stronę internetową (blog)”, “Rolnik w sieci”, “Kultura w sieci”. Uczestnicy zdobyli podstawowe kompetencje cyfrowe w zakresie umiejętności informacyjnych, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów.

10 000
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
15 000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
20
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Zauważyliśmy, że wiele ludzi powyżej 25. roku życia nie posiada kompetencji cyfrowych, co w dzisiejszych czasach jest przydatną umiejętnością. Kompetencje cyfrowe to wiedza, umiejętności i postawy pozwalające w sposób efektywny, poprawny, bezpieczny, krytyczny, kreatywny i etyczny wykonywać zadania, rozwiązywać problemy, komunikować się, zarządzać informacją, współpracować, tworzyć i dzielić się treściami. Kompetencje cyfrowe są ważne. Należy je rozwijać, jednocześnie dostosowując się do zmian zachodzących w środowisku, w jakim funkcjonuje społeczeństwo. Rozwój kompetencji cyfrowych jest niezbędny, aby sprawnie odnajdywać się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij