Skip links

Zagłosuj na nas w wyborach do komitetów monitorujących programy unijne – FENG i FERS

Oddaj głos na nas i naszego partnera New Europe Foundation! Przed nami pierwsze wybory do komitetów monitorujących programy unijne. Twój głos pomoże nam mieć wpływ na rozdysponowanie środków z największych programów europejskich – FENG i FERS.

Jak oddać głos?

  • Oddajemy głos dużą lub małą literą iks – „X”
  • Jeśli nie pamiętamy numeru KRS/REGON organizacji sprawdzamy go:

W bazie organizacji pozarządowych (również lokalne grupy działania) https://ekrs.ms.gov.pl/

Oddajemy głos na:

Wyłącznie na jedną organizację działającą w obszarze I

Wyłącznie na jedną organizację działającą w obszarze II

Maksymalnie 5 organizacji w pozostałych obszarach, jednak nie więcej niż jedną organizację na obszar (możemy oddać mniej głosów niż 5, ale nie możemy oddać ich więcej).

Głosowanie odbywa się TYLKO w formie elektronicznej.

Podpisanie głosu, jest możliwe za pomocą:

  • Podpisu kwalifikowanego
  • Profilu zaufanego
  • Podpisu osobistego e-dowód

Nie jest możliwe podpisanie głosu ręcznie i zeskanowanie go!

Podpisaną kartę wyborczą na członka KM FERS należy przesłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do RDPP WP  na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  w tytule maila należy wpisać: WYBORY DO KM FERS. Natomiast kartę wyborczą na członka KM FENG należy przesyłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do RDPP WP  na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  w tytule maila należy wpisać: WYBORY DO KM FENG.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij