Skip links

Zielone Trójmorze dla Młodych Międzynarodowe

Projekt “Zielone Trójmorze dla Młodych” wpisuje się w działania Unii Europejskiej zmierzające do osiągnięcia neutralnego klimatycznie kontynentu do 2050 roku. Celem projektu było wzmacnianie współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, na rzecz klimatu, środowiska, zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu. Budowanie silnego partnerstwa organizacji i instytucji na rzecz klimatu przyczyni się do zwiększenia potencjału Inicjatywy, poprzez podniesienie kapitału społecznego w ramach organizacji uczestniczących, partnerów stowarzyszonych i osób trzecich, na które projekt będzie oddziaływał poprzez wydarzenia upowszechniające i kampanię społeczną.

W inicjatywę zaangażowane były organizacje reprezentujące regiony przemysłowe, które są najbardziej narażone na potencjalne skutki niesprawiedliwie przeprowadzonej transformacji ekologicznej. Młodzież z tych regionów powinna otrzymać prawo do wypowiedzenia się na temat kierunków tej transformacji. Młodzież zdaje sobie sprawę, że to jest właśnie ten moment kiedy mają możliwość stworzenia miejsca do swojego życia i pracy w przyszłości. Uczestnikami projektu było 10 organizacji pracujących z młodzieżą, których siedziby znajdują się w ośrodkach przemysłowych państw Inicjatywy Trójmorza.

Dzięki inicjatywie „Zielone Trójmorze dla Młodych” młodzi ludzie mogli podnieść swoje kompetencje we współpracy z organizacjami o zasięgu międzynarodowym, dzięki temu podnieśli swoje umiejętności językowe. Uczestnicy projektu nauczyli się jak zarządzać projektami międzynarodowymi. Młodzi ludzie nauczyli się podstaw prowadzenia kampanii społecznej, zabrali pewności siebie, zdobyli umiejętności cyfrowe oraz umiejętności pracy w grupie i budowania relacji w zespole.

Termin realizacji

01.11.2021–01.05.2024

Wartość projektu

314 732 EUR

Liczba odbiorców

200

Strona projektu

-

Co nam się udało

W ramach projektu udało nam się stworzyć strategię działania zielonego trójmorza dla młodych jest to dokument składający się z czterech rozdziałów. Strategia miała na celu zebrania postulatów oraz rekomendacji młodych ludzi pochodzących z przemysłowych regionów, które były dotknięte głębokimi reformami w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Drugim rezultatem były scenariusze warsztatów w temacie zielonego rynku pracy i zielonych kompetencji. Ponownie młodzież dostrzegła, że tradycyjne zawody wykonywane w ich regionach takie jak górnictwo, hutnictwo, przemysł ciężki zostaną głęboko zreformowane. Młodzi ludzie rozumieją potrzebę przemian dlatego chcą lepiej przygotować siebie i swoich rówieśników do nowych czasów. Odrębnym rezultatem była szeroko zakrojona kampania informacyjna promująca zarówno Europejski Zielony Ład.

200
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
100 000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
8
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Inicjatywa „Zielone Trójmorze dla młodych” powstała, ponieważ zwrócono uwagę, że postępujące zmiany klimatu są nie lada wyzwaniem, z którym przyszło nam się mierzyć w XXI wieku.  Podejmowane decyzje będą wpływały na kształt europejskich gospodarek i europejskich społeczeństw przez dekady i odmienią nasz kontynent na zawsze. Młodzi ludzie są przyszłością Unii Europejskiej i przyszłością państw członkowskich, dlatego powinni mieć możliwość współdecydowania i zaangażowania się w inicjatywy włączające młodzież do debaty, która zaważy na ich przyszłości.

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij