Skip links

Zielona Stacja Poradnicze

Celem głównym projektu było stworzenie i wdrożenie systemu franczyzy społecznej opartej na franczyzie biznesowej, która z powodzeniem będzie mogła funkcjonować na terenie Polski. Będzie to system usług społecznych świadczonych społ. lok. w interesie ogólnym, umożliwiający osobom niezależne życie w środowisku lok., połączone z systemem sprzedaży towarów i usług opartym na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i franczyzobiorcami. We franczyzie społ. system zostanie rozszerzony o aspekty związane z przenoszeniem działalności i misji społ. PES.

Inicjatywa „Zielona stacja” kierowana była do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Udział brały przedsiębiorstwa takich miast jak: Zawiercia, Nysy, Głuchołazów, Cieszyna, Żywca i Gliwic.

Projekt miała na celu podnieść ideową i jakościową konkurencyjność względem innych podmiotów. Przeprowadziliśmy warsztaty koncepcyjne dla franczyzobiorców, odbyła się wizyta studyjna oraz opracowaliśmy projekt lokali franczyzobiorców. Wdrożyliśmy również model funkcjonowania asystenta osoby niepełnosprawnej. Opracowaliśmy również podręcznik operacyjny.

Termin realizacji

01.05.2020–30.09.2022

Wartość projektu

1 884 268,00 zł

Liczba odbiorców

50

Strona projektu

zielonastacja.pl

Co nam się udało

Stworzony przez nas model franczyzy pozwolił na świadczenie usług społecznych przy jednoczesnym zapewnieniu stabilizacji finansowej podmiotu ekonomii społecznej. W ramach projektu otworzyliśmy w sześciu miastach województwa śląskiego i opolskiego punkty Zielonej Stacji, które oferowały: zdrową żywność od lokalnych producentów, wyroby regionalne, usługi społeczne (asystenckie).​

50
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
100
ODBIORCÓW POŚREDNICH
25
PRACOWNIKÓW
15
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Inicjatywa „Zielona stacja” powstała w celu ułatwienia producentom żywności dostaw swoich produktów. Nasz projekt miał na celu skrócić czas dostarczenia produktów do konsumenta. Stworzyliśmy model sprzedaży, dzięki któremu lokalni producenci mają możliwość dotarcia do większej ilości odbiorców bez nakładu środków na działania marketingowe.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij