Skip links
Zobacz
Przeciągnij

ZaprojektujMY Miasto na Zielono Międzynarodowe

Inicjatywa „Zaprojektujmy miasto na zielono” miała na celu rozwinąć zielone kompetencje uczestników, zwiększyć ich świadomość ekologiczną oraz poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu. Projekt podniósł świadomość i potencjał wśród młodzieży w zakresie zmiany klimatu. Chcieliśmy zachęć młodzież do zachowań po środowiskowych.

„Zaprojektujmy miasto na zielono” był skierowane do młodych ludzi od 18. do 27. roku życia z Polski, Litwy, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Grecji. Podczas tego projektu każdy z uczestników miał okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ekologii, ale również poznać kulturę i zwyczaje pozostałych członków dzięki “wieczorkom kulturowym”.

Projekt pozwoli młodym ludziom na wszechstronny rozwój, dzięki zastosowaniu zasady aktywnego uczestnictwa. Rezultaty miękkie i twarde projektu powstały dzięki zaangażowaniu i pracy uczestników, a zgodnie z wolą młodych ludzi organizacja przyjmująca postawiła sobie za cel pozostawienie jak najwięcej elementów organizacyjnych i przygotowawczych w rękach młodzieży, gdyż pozwoliło im to na większe rozwinięcie w zakresie kompetencji miękkich, umiejętności pracy w zespole, umiejętności organizacyjnych i liderskich. Wzmocniliśmy współpracę międzynarodową oraz wymieniliśmy się wiedzą na temat nawyków ekologicznych występujących w danych krajach. Inicjatywa miała na celu wzmocnić udział młodzieży w procesach decyzyjnych dotyczących środowiska i klimatu. Projekt pozwolił młodym ludziom na wszechstronny rozwój, dzięki zastosowaniu zasady aktywnego członkostwa.

Termin realizacji

01.12.2021-01.10.2022

Wartość projektu

25 861

Liczba odbiorców

36

Strona projektu

-

Opis rezultatów

Dzięki projektowi podnieśliśmy świadomość młodych ludzi na temat ochrony środowiska i zmian klimatu. Podczas trwania inicjatywy odbyła się wymiana młodzieżowa, w trakcie której uczestnicy stworzyli makietę, która przedstawia wizję ekologicznego miasta. Osoby biorące udział zaproponowały pomysły inicjatyw, rozwiązań, które można było wprowadzić w życie. Stworzona makieta ekologiczna została zaprezentowana podczas Światowego Forum Miejskiego.

36
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
60
ODBIORCÓW POŚREDNICH
6
PRACOWNIKÓW
4
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Tematyka projektu dotyczyła kwestii środowiska i zmian klimatu – jednego z najważniejszych punktów tematycznych działań w ramach programu Erasmus+ oraz szerzej pojętych inicjatyw Unii Europejskiej – szczególnie biorąc pod uwagę znaczenie Europejskiego Zielonego Ładu dla wspólnoty. Zwiększenie świadomości młodych ludzi w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu stanowił kluczowy element projektu. Zapoczątkowanie dyskusji oraz pobudzenie do refleksji, krytycznego myślenia i wyciągania wniosków, w atmosferze nastawionej na rozwój i czerpanie wiedzy z często odmiennych doświadczeń wynikających ze zróżnicowanego pochodzenia uczestników, pozwolił na pogłębienie zainteresowania młodzieży w temacie zmiany klimatu i ochrony środowiska.

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU + LOGOTYPY.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.