Skip links

Szkolne Inkubatory Ekologiczne Edukacyjne

W ramach projektu przeprowadziliśmy konkurs na stworzenie 10 szkolnych ekopracowni, do którego zaprosiliśmy uczniów ze wszystkich 1315 szkół podstawowych z województwa śląskiego. W konkursie wzięły udział zespoły składające się z 3 uczniów wraz z nauczycielem, które zaproponowały pomysł i projekt wykonania ekopracowni w swojej szkole.

Inicjatywa była kierowana do szkół podstawowych z województwa śląskiego, w projekcie wzięło udział 1315 szkół. Każda szkoła do udziału w konkursie zgłosiła 3 uczniów oraz nauczyciela.

W tworzeniu i funkcjonowaniu pracowni brali czynny udział uczniowie we współpracy z doświadczonymi edukatorami ekologicznymi. Po stworzeniu ekopracowni edukatorzy zaprojektowali modelowe warsztaty wpisujące się w koncepcję jej działania. Dla uczniów uczestniczących w tworzeniu pracowni zostało przeprowadzone specjalne szkolenie, dzięki któremu stali się ekoambasadorami. Na koniec projektu powstał film promujący inicjatywę, gdzie uczniowie opowiedzieli o swoich pracowniach oraz zachęcali innych do ich tworzenia.

Termin realizacji

01.10.2021–13.12.2022

Wartość projektu

675 660,00 zł

Liczba odbiorców

2000

Co nam się udało

Uczniowie szkół podstawowych zwiększyli swoją świadomość o podstawowych zasadach ochrony przyrody oraz bioróżnorodności, rozwinęli praktyczne umiejętności związane z ochroną środowiska, a także zwiększyli swoją aktywność i odpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Realizacja projektu przyczyniła się do zmiany podejścia uczniów do ekologii, dzięki czemu w sposób świadomy chronią swoje środowisko naturalne. W ramach inicjatywy „Szkolne Inkubatory Ekologiczne” powstały ekopracownie, niektóre ze szkół stworzyło szklarnie, ogródki, a część z nich wyposażyło szkołę o potrzebne narzędzia ogrodnicze.

2000
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
2000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
7
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Województwo śląskie z uwagi na największe uprzemysłowienie w skali kraju, dużą gęstość zaludnienia oraz urbanizację, należy do regionów o największej antropopresji. Z racji stopnia uprzemysłowienia i urbanizacji województwo śląskie postrzegane jest jako nieatrakcyjne pod względem przyrodniczym. Tymczasem region ten jest niezwykle zróżnicowany przyrodniczo i krajobrazowo, bogaty w unikatowe w skali krajowej i europejskiej wartości przyrodnicze. W związku z tą sytuacją powstała inicjatywa „Szkolne Inkubatory Ekologiczne” gdzie młodzież ze szkół podstawowych została zaangażowana do stworzenia miejsc ekologicznych.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij