Skip links

Szkolna Akademia Cyberbezpieczeństwa Edukacyjne

klaster_Czarny_6_1x

Projekt „Szkolna Akademia Cyberbezpieczeństwa” realizowany w ramach programu wsparcia edukacji płatne ze środków Ministerstwa Edukacji Nauki na podstawie umowy nr MEiN /2022/DPI/2698 z dnia 31 lipca 2022 roku.

Szkolna akademia cyberbezpieczeństwa to inicjatywa, która była skierowana dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej oraz 1-3 szkoły średniej. Celem warsztatów było upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Inicjatywa była kierowana do dzieci i młodzieży między 12 a 18 rokiem życia, byli to uczniowie szkół podstawowych i średnich.

W ramach projektu podnieśliśmy kompetencje z zakresu bezpieczeństwa swoich aktywności w sieci, jak korzystać z ustawień prywatności w serwisach społecznościowych oraz jak korzystać z trybu prywatnego w przeglądarce internetowej. Uczestnicy dowiedzieli się również jak kształtować swój wizerunek w Internecie i jak rozpoznać zagrożenia wynikające z cyfrowego obiegu treści.

Termin realizacji

01.04.2022-31.12.2022

Liczba odbiorców

300

Strona projektu

-

Co nam się udało

Stworzyliśmy stronę internetową https://akademiacyberbezpieczenstwa.bitrix24.site/ która promuje projekt oraz zawiera materiały edukacyjne. W ramach projektu stworzony zostanie podręcznik z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Podręczniki został udostępniony na stronie internetowej projektu w formie elektronicznej. Uczestnicy podczas warsztatów mieli zapewnione tablety.

300
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
150
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Szkolna akademia cyberbezpieczeństwa to inicjatywa, która powstała z potrzeby zwiększenia świadomości cyfrowej dzieci i młodzieży między 12 a 18 rokiem życia z terenu województwa śląskiego. Podczas naszej wieloletniej pracy z młodzieżą zauważyliśmy, że pomimo bardzo wysokich umiejętności korzystania z Internetu przez osoby w tej grupie wiekowej, niska jest ich świadomość dotycząca cyberbezpieczeństwa. Na tej podstawie stworzyliśmy warsztat kształtujący umiejętność rozpoznawania cyber zagrożeń, zarządzania treściami publikowanymi w serwisach społecznościowych czy bezpiecznego kształtowania wizerunku w sieci.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij